Hub

Närvaron av Emmegi på territoriet organiseras genom ett radiellt systemet. Samma princip används av flygbolag för att täcka alla rutter. En hubb konvergerar på sig all verksamhet i ett visst område vars område bestäms utifrån vilken typ av marknad. De olika verkligheter som är verksamma i området hänvisas därför till ett nav som organiserar och samordnar handelsflödena och ansvarar för resultatet av sin zon.

BRAND SELECTION
Xclose
SELECTION
Xclose
OTHERS
COMPOSITE MATERIALS
PANELS
Xclose
SÖK

Söksystemet kan du söka efter innehåll inom följande strukturer:
Produkter, Kategorier, Focus On
Xclose
CHANGE LANGUAGE
Xclose