Personalen

Lo spirito di Gruppo

En stark företagsidentitet
Emmegikoncernen har lyckats att förena de traditionella värdena hos ett familjeföretag med de mer moderna som bygger på ständig förbättring. All personal känner en stark företagsidentitet och vi överdriver inte när vi säger att många anställda betraktar Emmegi som ett andra hem.
Verkstadspersonal, kontorspersonal, tekniker och chefer har bra relationer och känner tillhörighet med ägarna. Emmegis personal är flexibel, tillgänglig och involverad. Det finns i dagsläget över 400 anställda med en medelålder på ca. 40 år, fördelade mellan produktionsanläggningar och försäljningsfilialer. Med andra ord ett ungt, intelligent och entusiastiskt team med stor erfarenhet som koncernen använder för att göra organisationen ännu mer effektiv. Det sker genom en noggrann analys av utvecklingsbehoven parallellt med en genomtänkt planerad nyanställning.
Kontakter Personalavdelning
Silvia Lollio, Personalchef
Tel. +39 059 895406
Fax +39 059 895410
info@emmegi.com
BRAND SELECTION
Xclose
SELECTION
Xclose
OTHERS
COMPOSITE MATERIALS
PANELS
Xclose
SÖK

Söksystemet kan du söka efter innehåll inom följande strukturer:
Produkter, Kategorier, Focus On
Xclose
CHANGE LANGUAGE
Xclose