CNC machining centre, with 4 controlled axes, and 7 kW spindle designed for machining bars or parts of aluminium, PVC, light alloys in general or steel up to 2 mm. It is equipped with a 10-place tool magazine, with provision for accepting one angle machining head and a blade in order to be able to machine on the 5 faces of the workpiece. The 4th CN axis allows the electrospindle to continuously rotate from 0° to 180° to perform the work on the three sides of the profile. It also has a mobile work table which makes workpiece loading/unloading easier and increases the working section considerably.

Styrka och flexibilitet för motorspindeln

Motorspindeln på  7 kW i S1 med högt vridmoment tillåter även att utföra tyngre arbeten. Dess rotation längs A-axeln gör att det går att erhålla rotationer från 0° till 180°, och på så sätt kan bearbetning utföras på 3 sidor av profilen utan att behöva flytta den. Den kan användas både på vissa typer av strängpressade stålprofiler och på  aluminiumprofiler tack vare tillgången till ett smörjsystem som är inställbart via programvaran och vars dubbla behållare möjliggör användning av både minimal-oljepumpkylning och dimsmörjning med oljeemulsion.

Indragbar tunnel

Integrerad med estetik och maskindesign, tack vare den hålförsedda plåten som ger genomsynlighetoch  lätthet: tunneln öppnar och stänger sig efter behov. Genom att reducera dess längd då längden inte behövs, gör detta att man kan spara utrymme i verkstaden. Utloppsområdet på transportbandet för spån och dess motor är inbyggda i den undre delen både för denestetiska designens skull och för funktionen.

Others Products