FUSION 4H är en helt digital horisontell CNCsvetsmaskin för svetsning av PVC-profiler. Modellen med 4 huvuden som finns att få i 2 storlekar möjliggör tillverkning av ramar genom simultansvetsning av 90° vinklar eller svetsning av utvalda artiklar. FUSION 4H med manuell lastning och avlastning är även förinställd för automatisk avlastning av slutprodukten. Maskinen är konstruerad för att uppfylla ergonomiska och säkerhetsprinciper: kontrollamporna och svetshuvudets rörelser möjliggör en användarvänlig dialog mellan operatör och maskin, vare sig i profilladdningsfasen eller under påföljande uppvärmnings- och svetsfaser. Sådana kontrollampor på svetshuvudet visar tydligt den profil som ska ställas in, med närmande (vid behov) av svetshuvudparet till operatören vilket därmed möjliggör korrekt och enkel inställning av arbetsstycket. Alla cykelvariabler (tider, hastighet etc. ) är programmerbara och kan förinställas automatiskt i maskinen. Utav FUSION 4H-maskinernas (patentskyddade) specialfunktioner är anordningen för styrning av svetsfogens storlek, som kan ställas in av programmet med ett intervall från ett minimivärde till 0. 2 mm upp till maximalt 2 mm.

Others Products