Teknologi

Feedback från de tusentals installationer som har skett hittills har gjort att Emmegikoncernen har kunnat sammanställa viktig information.

Vi ser varje ny utmaning som ett tillfälle att höja ribban och hitta nya lösningar för bearbetning av lättmetaller, aluminium och PVC. Vi har alltid siktet inställt på banbrytande teknologier vilket gör att vi snabbt kan bemöta nya tillverkningsbehov. Vi vet att vår framgång är beroende av våra kunders framgång. Därför har vi alltid sett till att leverera högkvalitativ utrustning och service över hela världen.

Vi utvecklar er tillverkningskvalitet

Varhelst det finns behov av hög precision, snabbt utförande och hög tillförlitlighet lever Emmegis produkter upp till detta med sin enormt höga kvalitet och överlägsna prestanda. Vi har ett komplett sortiment med vilket vi kan utrusta en hel anläggning oavsett automationsnivå på tillverkningsprocessen. Våra system går lätt att uppgradera och klarar alla tillverkningsbehov. Vi kan på bästa sätt kombinera operatör och automation. Varje arbetsinsats kalibreras på det mest effektiva sättet, både i små verkstäder och i stora integrerade automatiska system som kontrolleras och styrs på distans.

Värdet av en framgångshistoria

Vår pionjäranda och strävan efter innovation och kvalitativ excellens med tusentals installationer som grund, har gjort att vi har kunnat bygga upp ett unikt tekniskt kunskapsbagage inom branschen för bearbetning av aluminiumprofiler.
Denna erfarenhet representerar basen för forskning och utveckling av nya teknologiska lösningar, ständig produktutveckling och tillväxt i nya branscher. Det breda maskinsortimentet för skärning och bearbetning har med tiden utökats med utrustning för hantering, logistik, montering, svetsning, hörnförbindning och emballering. Det utgör nu ett komplett system för tillverkning av dörrar och fönster samt icke-bärande fasadpartier av aluminium, PVC och lättmetaller.
Vi besitter idag stor och djup erfarenhet, framtagen och systematiserad ur olika hänseenden för konstruktören, användaren, marknadsanalytikern, logistikexperten och programmeraren.
Vi förstår och har varit med om en produkts hela utvecklingsprocess. Från marknadens behovsformulering, via mötet med vår tekniska erfarenhet och omfattande know-how fram till den optimala lösningen genom tillämpning av de senaste teknologierna. Till hjälp i det oavbrutna forskningsarbetet har vi med tiden utrustat oss med de bästa verktygen för konstruktion och digital hantering av produktens livscykel. Därigenom kan vi virtualisera och utvärdera lösningarna innan de tar form i produkten.

Teknologi är ingenting utan kontroll

Den teknologiska kvaliteten på Emmegis lösningar kompletteras av den interna utvecklingen av all automation och kontrollutrustning. Förutom att konstruera kontrollmjukvara för maskinerna, utvecklar vi de bästa IT-lösningarna för konstruktion av dörrar och fönster, automation av vår kunds industriprocess, övervakning, insamling och centraliserad bearbetning av anläggningens arbetsdata för att optimera hanteringen av dessa.

En hel process i våra händer

Vi anser att excellens bygger på en kvalitetskontroll i varje led i tillverkningen. Vi står internt för hela tillverkningscykeln - från omvandling av råmaterial till mekaniska bearbetningar, från ihopmontering till lackering, från konstruktion av system till programmering av mjukvara. Erfarenheten och professionalismen hos våra specialiserade operatörer och den fullständiga kontrollen över de tillverkade modellerna innebär att vi kan garantera total produktsäkerhet.

BRAND SELECTION
Xclose
SELECTION
Xclose
OTHERS
COMPOSITE MATERIALS
PANELS
Xclose
SÖK

Söksystemet kan du söka efter innehåll inom följande strukturer:
Produkter, Kategorier, Focus On
Xclose
CHANGE LANGUAGE
Xclose