Norway

Europe

Emmegi Scandinavia AB har sedan 1 juni 2003 övertagit affärsverksamheten i Profilmaskiner Skandinavien AB som startades i Eksjö 1984. Företaget har vuxit och blivit marknadsledande leverantör av maskiner för bearbetning av aluminiumprofiler.

Aktuell information
Våra öppettider:
måndag till torsdag 7.30-16.30
fredag 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00
juni, juli, augusti 7.30-16.00

Emmegi Scandinavia AB
Emmegi Scandinavia AB har sedan 1 juni 2003 övertagit affärsverksamheten i Profilmaskiner Skandinavien AB som startades i Eksjö 1984. Företaget har vuxit och blivit marknadsledande leverantör av maskiner för bearbetning av aluminium- profiler.Emmegi Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till Emmegigroup i Italien. En koncern med över 500 anställda med företag i hela världen som startats 1972 av Giuseppe Caiumi. Emmegi Scandinavia´s anställda är sedan länge verksamma i denna bransch, några från tidigt 80-tal och detta garanterar en mycket stor erfarenhet när det gäller bearbetningen av aluminiumprofiler.

Historik
Emmegi Scandinavia AB, tidigare PROFILMA har nu 26 år på nacken. Allt sedan starten i september 1984 har målsättningen varit att försöka lösa våra kunders bearbetningsproblem på allra bästa sätt.Många av våra kunder hade vi med oss redan i starten, men åtskilliga har tillkommit under åren därefter och Emmegi / Profilma har glädjande nog hängt med i upp- och nedgång i den svenska konjunkturen. Vi har en ständig strävan att informera våra kunder om det utbud av maskiner som finns på marknaden och som vi tror är det bästa för våra kunder. Önskemål om speciallösningar har alltid förekommit, men under de senaste åren har de blivit alltmer vanliga. Vi vågar påstå att Emmegi´s bearbetningskunnande och breda maskinkännedom har varit en bidragande orsak till att vi kunnat medverka till en mängd av dessa speciallösningar. Att Emmegi Scandinavia har övertagit affärsverksamheten i Profilmamöjliggör en ännu närmare kontakt mellankunderna och Emmegifabriken i Italien.Därmed ökar möjligheterna att påverka utvecklingen av Emmegi´s produkt-sortiment så att kundernas krav ochönskemål tillgodoses redan i ett tidigtstadium i produktutvecklingen. Vi hoppas att denna produktinformation skall hjälpa Dig att komma fram till vad Du söker. Kontakta oss och Du får vidare hjälp på vägen. I vår utställningshall, som vi också kallar testverkstad, är Du välkommen att testa och diskutera Dina bearbetningsproblem. Vi försöker alltid hålla ett så brett maskinsortiment att en mängd olika bearbetningsvarianter kan testas. Ge Emmegi Scandinavia chansen att lösa bearbetningen för Dig. Vi säger aldrig nej förrän vi uttömt alla möjligheter. Vår serviceavdelning lovar Dig också sitt 100%-iga stöd i varje situation, både på gamla och nya utrustningar.

Kontakter

Richard Münch
Företagets VD med huvudansvar för våra leverantörskontakter samt försäljning från hemmaplan. Ansvarar också för lager och distribution samt är ett stöd även för de ansvariga på teknisk support. Invandrad tysk som blivit svensk och var med vid starten 1984.
E-post: r.munch@emmegi.com
Tfn: 0381-14382

Lennart Åkesson
Har varit hos Profilma sedan 1988 och är företagets specialist på sofistikerade maskiner med avancerad datastyrning. Har huvudansvaret för serviceavdelningen, maskininstallationer, service och behärskar maskiner, från den minsta till den största, i vårt maskinsortiment. Har med åren även skaffat sig goda insikter i andra på marknaden väl kända maskinsortiment.
E-post: l.akesson@emmegi.com
Tfn: 0381-14385

Michael Wuollet
Michael har lång och bred erfarenhet inom vårt gebit. Servicetekniker som tidigare arbetat mycket utomlands och har språket med sig, ser fram emot att lära sig italienska......
E-post: m.wuollet@emmegi.com
Tfn: 0381-14386

Marcus Jonson
Reservdelar och lager är Marcus område på företaget. Har varit hos oss sedan 2008, först som servicetekniker och numera inom logistiken.
E-post: m.jonsson@emmegi.com
Tfn: 0381-14387

Kent Huseby
Vår säljare och daglig leder på vår filial i Norge. Emmegi Scandinavia AB Norway Branch
Vestby
N-3282 Kvelde/Norge
E-post: k.huseby@emmegi.com
Tfn +47-33 179270
Fax +47-34 179271

Johanna Ahlstedt
Välkommen till Emmegi Scandinavia..... Detta hör de flesta som har kontakt med oss per telefon. Med huvudansvar för ekonomi på företaget har hon arbetat sedan Augusti 2012 i företaget.
E-post: j.ahlstedt@emmegi.com
Tfn: 0381-14381

Johan Aulin
En glad kille som sedan 1999 jobbat hos oss med service och underhåll. Sedan sommaren 2010 tillhör han försäljningsavdelningen och finns mycket ute hos våra kunder.
E-post: j.aulin@emmegi.com
Tfn: 0381-14384

Carl Källqvist
Servicetekniker anställd 2010 med bred erfarenhet från tidigare anställningar som tekniker på Siemens och som underhållstekniker på Volvo Penta.
E-post: c.kallqvist@emmegi.com
Tfn: 0381-14388

Fredrik Nilsson
Senaste nytillskottet på vår serviceavdelning, anställd våren 2013. Kommer från maskinbranschen, senast Herber i Värnamo.
E-post: f.nilsson@emmegi.com
Tfn: 0381-14383

 

 

Sales Contacts

Emmegi Scandinavia Ab
Vestby
N-3282 Kvelde, Norge
Tlf. +47 916 80566
Fax +47 331 792 71
info.no@emmegi.com

Technical Assistance

Emmegi Scandinavia Ab
Vestby
N-3282 Kvelde, Norge
Tlf. +46 381 14387
Fax +47 331 792 71
info.no@emmegi.com

OTHER FOR Europe