Emmegi firmasının iki kafalı kesim makineleri, sağlamlık ve güvenirliklerinden dolayı bu konuda yegane makinelerdir. Değişik kalınlık ve açılardaki alüminyum ve PVC kütükleri kesebilme kabiliyet özelliklerinden dolayı bu konuda en idael makinelerdir. Bu son nesil makineler, kesim işleminde son derece net ve kolay kullanımı sayesinde üretim hattı evrelerine çok önemli katkıda bulunmaktadır. Radial Star elektronik çift kafalı ve bıçakları radyal hareketli bir kesim makinesi olup, hareketli kafanın hareketi, dönme hareketi 30° derece içirisinde bulunup otomatik olarak yapılır ve büyük boyutlu profillerin kesiminde kullanılır. Siparişleri üretimde kolayca belirlemek ve bunları eşleştirmek için, makine sanayisel etiket yazıcısı ile techiz edilebilir.

Others Products