ITACA

Pneumatisk hörnförbindningsmaskin för att stansa ihop profilhörn i aluminium för dörrar, fönster och fasader. Mothåll och knivfästen är försedda med magneter för snabb omställning och byteg.

Others Products