EMMEGI
DISTRIBUTION
HELA VÄRLDEN
ÖVER
60 LÄNDER

Emmegis närvaro i territoriet är organiserat enligt en navmodell. Samma modell som används av flygbolag för att täcka upp sina linjer. En HUB för alla aktiviteter som inkluderas i ett specifikt område – områdets exakta yta bestäms beroende på vilken marknad det gäller. De olika enheterna som arbetar inom detta område lyder under sin referens-HUB, som organiserar och koordinerar de kommersiella flödena och som överser resultaten inom sitt ansvarsområde.

HUB: EMMEGI NÄTVERK

ÖKAD NÄRHET TILL MARKNADEN / GARANTI FÖR HÖGRE SERVICEKVALITAT
/ MER KORREKT OCH EFFEKTIV HANTERING AV ALLA AKTIVITETER

arrow_downward

voilàp Italia S.r.l.
LIMIDI DI SOLIERA (MO), ITALY

Tel. +39 059 895423
Fax. +39 059 859404
voilapitalia@voilap.com

EMMEGI SUISSE
SWITZERLAND

Tel. +41 91 9109940
Fax. +41 91 9109949
info.ch@emmegi.com

EMMEGI (UK) LIMITED
UNITED KINGDOM

Tel. +44 (0) 2476 676192
Fax. +44 (0) 2476 677381
info.uk@emmegi.com

EMMEGI DEUTSCHLAND
GERMANY

Tel. +49 7164 94000
Fax. +49 7164 940025
info.de@emmegi.com

more info

EMMEGI SCANDINAVIA
SWEDEN

EMMEGI SCANDINAVIA
NORWAY

EMMEGI SCANDINAVIA
FINLAND

Voilàp IBERICA
SPAIN

Tel. +34 93 7213630
Fax. +34 93 7213907
info.es@emmegi.com

more info

EMMEGI TÜRK
TURKEY

Tel. +90 212 4852440
Fax. +90 212 4852440
info.tr@emmegi.com

more info

EMMEGI USA
NJ, USA

Tel. +1 201 9350200
Fax. +1 201 9350400
info.usa@emmegi.com

more info

VOILÀP BRASIL
BRAZIL

Tel. +55 19 39356512
Fax. +55 19 31153012
info.br@voilap.com

VOILÀP MEXICO
MEXICO

EMMEGI (SUZHOU)
CHINA

Tel. +86 512 6616 7398
Fax. +86 512 6616 7399
info@emmegi.com.cn

EMMEGI FRANCE SARL
FRANCE

Tel. +33 (0)160 700620
Fax. +33 (0)967 331221
info.fr@emmegi.com

EMMEGI BENELUX
BELGIUM

Voilàp Middle east
DUBAI, UAE

EMMEGI CANADA
CANADA

Tel. (438) 833 1393
Fax. (201) 935 0400
jcarrier@emmegi.com

more info