Voilàp S.p.A. - via Archimede, 10 - 41019 Limidi di Soliera (MO)
Phone: 059 895411 - Fax: 059 859404 - P.IVA e C.F. 02057270361


Dokumentationen, texterna, bilderna, varumärkena och allt annat som publiceras och reproduceras på denna webbplats tillhör Voilàp S.p.A. och / eller det är licensierat för användning av andra Emmegi-företag och / eller tredje parter. Allt innehåll på denna webbplats skyddas av bestämmelserna i lagen om upphovsrätt, immateriell och industriell äganderätt. Reproduktion, även partiell, i någon form är förbjuden.


LIABILITY EXCLUSION CLAUSE
Voilàp S.p.A. tar inget ansvar i förhållande till både innehållet i det som publiceras på denna webbplats och den användning som tredje part kan göra av den, och för all förorening som härrör från åtkomst, sammankoppling, nedladdning av material och datorprogram från denna webbplats. Därför Voilàp S.p.A. kan inte hållas ansvarig eller i vilket fall som helst svaras av någon anledning för skador, förluster, fördomar av något slag som tredje part kan drabbas av på grund av kontakt med denna webbplats eller som ett resultat av användning och beroende av informationen som publiceras där, samt den programvara som används. Materialet och särskilt informationen, inklusive teknisk information, på denna webbplats kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Voilàp S.p.A. förbehåller sig också rätten att göra ändringar och / eller förbättringar, utan föregående meddelande och när som helst, på produkterna och / eller de tekniska och funktionella egenskaperna hos de produkter som beskrivs och illustreras på denna webbplats. Även om Voilàp S.p.A. anser att man måste göra yttersta försiktighet med att mata in information, den senare tar dock inget ansvar för riktigheten i den information som tillhandahålls, vars användning är på användarens enda risk. Genom att göra denna information tillgänglig för användaren, Voilàp S.p.A. emellertid beviljar det ingen licens för upphovsrätt, patent eller andra immateriella och industriella äganderättigheter.Vill du få mer information om det? Klicka här för att skriva till webbmastern.