COOKIE POLICY - utökad version


I enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter avser Emmegi S.p.a. , genom sin juridiska representant och i egenskap av personuppgiftsansvarig, att genom denna cookiepolicy förse användarna med all användbar information om de cookies som används på webbplatsen www.emmegi.com.

Denna cookiepolicy, vars giltighetsområde är begränsat till webbplatsen ovan, är en integrerad del av motsvarande integritetspolicy, till vilken vi hänvisar för ytterligare information.


Vad är kakor?


Cookies är små textfiler (bokstäver och/eller siffror) som webbplatsen www.emmegi.complacerar på din dator eller mobila enhet när du besöker den och som innehåller information som kan återanvändas vid samma besök på webbplatsen eller till och med efter flera dagar.


Emmegi S.p.a. i egenskap av registeransvarig får använda:


  • vissa cookies för att göra sina tjänster lätta att navigera och använda sidorna effektivt;
  • cookies som gör det möjligt att förbättra den tjänst som tillhandahålls användarna, vilket gör användningen av densamma mer effektiv och/eller möjliggör vissa funktioner;
  • cookies som skickas från olika webbplatser eller webbservrar (så kallade tredje parter), på vilka vissa element kan finnas (t.ex. bilder, kartor, ljud, särskilda länkar till sidor på andra domäner) som finns på samma sida som användaren besöker.


Hur använder vi cookies?


Emmegi S.p.a., använder i egenskap av personuppgiftsansvarig nödvändiga, funktionella och profilerande cookies samt cookies som är relaterade till användningen av sociala medier. Exakt:


  • Tekniska och liknande cookies (för vilka samtycke inte krävs), eller snarare sessions- eller navigeringscookies som ger tillgång till de tjänster som finns tillgängliga för varje typ av användare och för att ladda eventuella anpassningar av webbplatsens gränssnitt och funktionalitet;
  • Funktionella eller personaliseringscookies, dvs. cookies som används för att känna igen och komma ihåg preferenser och ge tillgång till en version av webbplatsen som är baserad på vissa fördefinierade kriterier, t.ex. det språk som används;
  • Profileringscookies, som syftar till att skapa profiler relaterade till användaren och som används för att skicka reklambudskap i linje med de preferenser som denne har uttryckt i samband med att han eller hon surfar på Internet;
  • Social Plugin, dvs. kakor som installeras av sociala knappar (Facebook, Twitter, Vimeo osv.). När användaren använder någon av de ovannämnda plugins, genom att trycka på den relevanta knappikonen, kommer webbplatsen att via användarens webbläsare komma i kontakt med de servrar där de sociala delningstjänster som anropas hanteras och meddela dem de uppgifter som användaren avser att publicera och dela via sin sociala profil. I detta avseende förblir användaren ensam ansvarig för sitt sociala konto. Efter detta val kan servrarna för de sidor som användaren har besökt dela med sig av den preferens som användaren har uttryckt. Observera att för att utesluta denna möjlighet måste användaren undvika att dela innehåll genom att använda knapparna i de plugins som anges ovan. För ytterligare information om användningen och insamlingen av uppgifter via sociala plugins och för att få veta hur dessa uppgifter behandlas (och i vilket syfte), vänligen se sekretesspolicyn och den rättsliga informationen som utfärdats av den personuppgiftsansvarige för tjänsterna i fråga.


Varaktighet för cookies


Vissa cookies (sessionscookies) förblir aktiva endast tills webbläsaren stängs eller när ett utloggningskommando utförs. Andra cookies "överlever" när webbläsaren stängs och är tillgängliga även vid senare besök av användaren. Dessa cookies kallas permanenta och deras varaktighet fastställs av servern när de skapas. När du surfar genom webbplatsens sidor kan du interagera med webbplatser som förvaltas av tredje part som kan skapa eller ändra beständiga cookies och profileringscookies. Mer information finns i den sammanfattande tabellen nedan.


Hantering av cookies


Användaren kan bestämma om han/hon vill acceptera cookies eller inte genom att använda inställningarna i cookie-bannern. Om cookies inaktiveras helt eller delvis kan det äventyra användningen av webbplatsens funktioner, men det hindrar inte navigering.
Mer information kan begäras genom att skriva till den personuppgiftsansvarige på e-postadressen: info@emmegi.com


Hur du inaktiverar cookies (opt-out)


Användaren kan hantera sina preferenser för cookies genom att välja det alternativ som anges i den inledande cookiebannern. Därefter kan användaren ändra samtycken genom att gå in i sektionen för hantering av cookies på webbplatsen. Med dessa inställningar kan du till exempel förhindra att tredje part samlar in uppgifter urskillningslöst.
Genom webbläsarens inställningar är det möjligt att radera de installerade kakorna, inklusive kakor för vilka samtycken har lämnats. Du kan hitta mer information om hur du hanterar cookies med några av de mest populära webbläsarna genom att besöka följande webbsidor:Den registrerades rättigheter


Du kan när som helst utöva dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige i enlighet med art. 15-22 i EU-förordning 2016/679, särskilt rätten till tillgång, rättelse, integrering och, i de fall det är tillåtet, portabilitet av de tillhandahållna uppgifterna, samt att få annullering, begränsning eller invändning mot behandling av uppgifter av legitima skäl och att motsätta sig automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.


Användaren kan utöva alla de rättigheter som anges ovan, - utan att det påverkar inlämnandet av ett klagomål till tillsynsmyndigheten, på något av följande sätt:


  • personligen på den registeransvariges huvudkontor på Via Archimede 10, 41019 Soliera (MO) - Italien.
  • via e-post, genom att skriva till: info@emmegi.com
  • per e-post, till den dataskyddsombudsmannen: dpo.voilap@amica.dpo

För att säkerställa skyddet av den registrerades personuppgifter kan vi behöva begära ytterligare specifik information som bekräftar identiteten hos den registrerade som begär informationen och därmed garanterar rätten till tillgång till informationen (eller att utöva någon av de andra rättigheterna) endast för personer som har rätt att ta emot sådana meddelanden.


Att begära tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de rättigheter som anges ovan) är kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven kan vi dock ta ut en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller vägra att uppfylla begäran under sådana omständigheter.


Rätt att klaga


Registrerade personer som anser att behandlingen av personuppgifter som rör dem sker i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 1.2 i dataskyddsförordningen. 77 i dataskyddsförordningen, eller att överklaga till lämpliga rättsliga instanser (artikel 79 i dataskyddsförordningen).


Uppdateringar av cookiepolicyn


Emmegi S.p.a. kommer att hålla denna cookiepolicy ständigt uppdaterad och det är Emmegi S.p.a.s ansvar att publicera den mest uppdaterade versionen på webbplatsen.


Datum för den senaste uppdateringen: 09/01/2023


Lista dos cookies utilizados pelo sítio


Typ Namn Leverantör/Domän Syfte Varaktighet
Teknisk XSRF-TOKEN .emmegi.com XSRF-TOKEN ger skydd mot CSRF-attacker (Cross-site request forgery). 2 timmar
Teknisk laravel_session .emmegi.com Används för att identifiera en sessionsinstans för användaren 2 timmar
Analyser _ga Google Analitycs Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen. 2 år
Analyser _gid Google Analitycs Utilizzato per generare dati statistici sull’utilizzo da parte del visitatore del sito web 2 timmar
Analyser _dc_gtm_UA-* Google Analitycs Utilizzato per gestire informazioni di tracciamento della navigazione 1 minuto
Statistici _ga_* Google Analitycs Tillåta att räkna antalet besök på webbplatsen och därmed veta hur effektiva de är. 2 år
Profilering cusid Click dimension Används för att starta och upprätthålla en session mellan användaren och webbplatsen. 30 minuter
Profilering cuvid Click dimension Används för att unikt identifiera webbplatsbesökare och uppdateras vid varje sidvisning. Denna cookie har också ett unikt ID som används av programmet för att säkerställa cookiens giltighet och tillgänglighet som en extra säkerhetsåtgärd. 2 år
Profilering cuvon Click dimension Används för att rapportera en användares senaste besök på en sida. 30 minuter
Socialt nätverk _fbp Facebook Pixel (facebook.com) Används av Facebook för att leverera en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer. 90 dagar