LILLIPUT350 A INSO

Horisontell ändfräsmaskin för elektropneumatisk matning och automatisk arbetscykel. Fräsning i vinklade detaljer +45° / 90° / -45°. Verktygets rotationshastighet är justerbar för att förbättra bearbetningskvaliteten på lackade, ej rätvinkliga profillängderna. Snabbt byte av fräspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Ljudisolerat arbetsområde med fullständig skyddshuv. Den ljudisolerande tunneln (L=1 100 eller 2 000 mm), med automatisk styrning, minskar bullret från maskinen till cirka 75 dB (endast vid fräsningsarbeten i 90°). Genom det automatiskt lutande revolverslaget vidrörs inte arbetsstycket under matningen.

Technical data arrow_drop_down
EGENSKAPER 
Bladmotor med inverter (kW)
2,2
Variabel verktygshastighet (varv/min)
4.000 ÷ 7.000
Slaglängd (mm)
350
Klampkapacitet (mm)
240 x 120
Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med lågtrycksanordning
 
Anslagsdjup revolver med 6 lägen
 
Frässpindelhylsa (mm)
Ø = 27 / 32 x 160
Max fräsdiameter (mm)
Ø = 200
Led-display som visar verktygshastighet
 
Smörjsprutningssystem
 
Förberett fäste för rökutsug
 
Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och låda för spånuppsamling
 
Rullbana för stödprofil, längd (mm)
500
Ljudisolerad tunnel med övre lucka och bakre öppning
 
Luftblåsning för rengöring av klampskiva
 
Tryckluftspistol för rengöring
 
Ingår       
Tillgänglig
Cylindrisk styrtunnel (Frivillig)
Locket på den ljudisolerade tunneln öppnas och stängs med en cylinder. Genom tvåhandsstyrning ger operatören klarsignal till öppning eller stängning.
LILLIPUT 350 A INSO Cylindrisk styrtunnel Emmegi
LILLIPUT 350 A INSO Spånuppsamling Emmegi
Spånuppsamling (Frivillig)
En låda placerad i den nedre delen av maskinen, möjliggör uppsamling av spån som uppkommit under bearbetning, vilket underlättar rengöringen.
Fräsning av gerade profiler (Frivillig)
Både de horisontella och vertikala klamparna manövreras pneumatiskt med lågtrycksanordning. Gerkapade detaljer hanteras genom att flytta sidoanslaget från –45° till +45°. Avläsningen av positionen sker genom gradskala.
LILLIPUT 350 A INSO Fräsning av gerade profiler Emmegi
LILLIPUT 350 A INSO Revolveranslag Emmegi
Revolveranslag (Frivillig)
Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.
Ljudisolering tunnel (Frivillig)
En ljudisolerade tunneln finns vid sidan av maskinen, som rymmer längder upp till 2000 mm. Tunneln minskar ljudnivån under bearbetning avsevärt. Tunneln har dessutom en bakre lucka som kan öppnas, vilket gör det möjligt att bearbeta långa profiler.
LILLIPUT 350 A INSO Ljudisolering tunnel Emmegi
LILLIPUT 350 A INSO Verktygsväxling Emmegi
Verktygsväxling (Frivillig)
Växlingen av fräspaketet sker pneuamtisk genom ett kommando i manöverpanelen. Detta gör det möjligt att byta fräsverktyg i maskinen för beaerbetningar i de olika profilerna.
Panel med inverter (Frivillig)
Knappsats på maskinens kontrollpanel som möjliggör att styra: den hydropneumatiska matningen av fräsenheten, renblåsning av arbetsbord, aktivering av säkerhetsbrytare, snabbväxling av fräspaket. Med invertern är det möjligt att variera motorvarv son visas på den digitala displayen.
LILLIPUT 350 A INSO Panel med inverter Emmegi

Others Products