QuadraL0

Bearbetningscentrum med 13 CNC-axlar, för fräsning, borrning och kapning av profiler i aluminium och lättmetaller. QUADRA L0 består av ett automatiskt magasin och en frammatare för profiler upp till 7500 mm komplett med griptång för låsning av profilen. Vid retur av frammatartången går griparmen till ett övre läge som gör det möjligt att mata in nästa profil samtidigt som returrörelsen av tången. I mittdelen finns fräsmodulen, Kapenheten och som option ändfräsenheten. Fräsmodulen har 4 elektrospindlar, som gör att hela profilen kan bearbetas runt om. Kapenheten med klinga med 350 mm diameter är radiell och servodriven. Ändfräsaggregatet (option) finns på samma servoaxel som klingan. QUADRA L0 har dessutom en automatisk utmatare från kapenheten till utmatningsmagasinet. Enheten består av ett magasin med tvärgående transportband för utmatning av bearbetade profiler med en längd på upp till 4000 mm (7500 mm som option). Maskinen är utrustad med en ljudisolerad kabin för att skydda operatören samt minska bullernivån.

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
320
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
402
Z-AXEL (vertikal) (mm)
395
A-AXEL (rotation rotationshjul)
0° ÷ 360°
U-AXEL (stångpositionering) (mm)
9.660
V-AXEL (tvärgående positionering av hylsa) (mm)
138
Effektiv skjutkapning med programvara SLICE HS (endast för version HS) (mm)
138
B-AXEL (motoriserad rörelse av klamp) (mm)
790
C1-AXEL (rotation hylsa)
0° ÷ 180°
ZG-AXEL (tvärgående rörelse för vertikal kapenhet) (mm)
190
YL-AXEL (tvärgående rörelse för horisontell kapenhet) (mm)
1.300
QL-AXEL (rotation av horisontell kapenhet)
-45° ÷ +45°
WL-AXEL (klingrotation av horisontell kapenhet)
 
YF-AXEL (tvärgående rörelse av sammanfogningsenheten) (mm) (option)
1.300
WF-AXEL (rotation fräs sammanfogningsenheten)
 
FRÄSENHET 
Rotationsenhet elektrospindlar på rotationshjul
0° ÷ 360°
Elektrospindlar med luftkylning
4
Maximal effekt i S1 (kW)
5,6
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Verktygsfäste
ER 32
Hållare för snabbväxlingsverktyg (WELDON)
 
Maximalt antal bearbetningsenheter
4
HORISONTELL KAPENHET 
Diameter HM-klinga (mm)
350
CN-klingpositionering
-45° ÷ +45°
Effekt klingmotor (kW)
0,85
Maximal rotationshastighet (varv/min)
3.500
FUNKTION 
Fräsning, borrning och kapning av arbetsstycket direkt från hela profillängden
 
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Antal sidor (över, sida, under)
1 + 2 + 1
ARBETSOMRÅDE FÖR FRÄSENHETEN 
LAYOUT 
Ingår       
Tillgänglig
Fräsenhet (Frivillig)
Hjärtat av QUADRA L0 ligger bearbetningshjultet, komplett med 4 spindlar som kontrolleras och interpoleras av 4 CNC axlar: X, Y, Z, A (rotation i 360° runt axeln på stången). Arbetsenheterna är utrustade med högfrekventa elektrospindlar med luftkylning, verktygsfäste ER 32, med en effekt på upp till 5,6 kW i S1. Varje spindel kan utrustas med ett frikörningssystem för utökat bearbetningsområd.
Quadra L0 Fräsenhet Emmegi
Quadra L0 Inmatningsmagasin   Emmegi
Inmatningsmagasin (Frivillig)
Styrd profilinmatning med hög precision och hastighet. Systemet är komplett med griptång för låsning av profilen och automatisk positionering horisontellt och vertikalt medels två CN-axlar. För att säkerställa klampning av alla profiler utan manuellt ingripande finns det även en option för CNC styrd rotaiton av tången, som annars justeras manuellt. In- och utmatningsmagasinen möjliggör inmatning av profiler med en längd upp till 7,5 m och utmatning upp till 4,0, som option 7,5 m. Om nödvändigt, under inmatnings- eller utmatningsfasen, finns det optionellt ett profiluppresningssystem som automatiskt vrider upp profilen i 90°.
Etikettskrivare
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.
Quadra L0 Etikettskrivare Emmegi
Quadra L0 Utmatningsmagasin Emmegi
Utmatningsmagasin (Frivillig)
Magasin med transportband för utmatning och lagring av färdiga detaljer med stor kapacitet. Finns i två versioner: för bearbetade detaljer upp till 4,0 m eller upp till 7,5 m. I samband med utmatningsmagasinet finns också eett spåntransportband som kan kompletteras med vidare transportband för förflyttning av spån och skrotdetaljer utanför maskinområdet.
Horisontell kapenhet (Frivillig)
Styrd kapenhet med en klinga på 350 mm och stort kapområde: från -45° till 45°. Inställningen av alla kapvinklar är helt automatisk och genomförs av CNC.
Quadra L0 Horisontell kapenhet Emmegi
Quadra L0 Ändfräsaggregat Emmegi
Ändfräsaggregat
Ändfräsaggregatet kan inrymma ändfräspaket upp till 190 mm höga och har en variabel rotationshastighet på upp till 8 000 varv/min. Den har en snabbväxelfunktion för klingpaket med pneumatisk styrning. Interagerar med den horisontella kapenhet som finns på samma skenstyrning.

Others Products