SCA/E650

Enkelsåg med underifrån kommande sågklinga för kapning av stora profiler. Klingmatningen sker pneumatiskt. Såg med automatisk rotation och numerisk kontroll av den vertikala axeln och samtidig hydrauliskt styrd tiltning av den horisontella axeln. Kapvinklar från 90° till 22°30’ (vänster och höger) på den vertikala axeln och från 90° till 35° (endast åt höger) på den horisontella axeln. Försedd med digital display för vinkla i den horisontala axeln.

Technical data arrow_drop_down
KLINGA 
Widia (mm)
Ø = 650
KLINGMATNING 
Hydraulisk
 
SKYDD AV KAPOMRÅDE  
Integrerad med manuell styrning
 
SMÖRJSYSTEM 
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
FÄSTE FÖR STYCKE 
Digital visning av tippning av horisontell axel
 
Vertikala pneumatiska klampar
3
Klamp horisontell pneumatisk
1
Justerbar och infällbar profilstödkvadrat för sammansatta kapningar i upp till 35°
 
Predisponerad för lastning av profiler från vänster håll, med separat tryckknappspanel och kompatibilitet med MICROBO SX
 
MOTOR 
Självbromsande trefasmotor
 
Bromsens svarstid (s)
10
Effekt (kW)
5,5
SUG  
Förberedd för sug
 
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Sågklinga (Frivillig)
Kapen är utrustad med HM-klinga på 650 mm i diameter, som är monterad på en hydrauliskt matad sågarm som garanterar hög stabilitet för att kapa stora profiler.
SCA/E 650 Sågklinga Emmegi
SCA/E 650 Klampar Emmegi
Klampar (Frivillig)
Fastspänning av profilen sker via användning av horisontella och vertikala klampgrupper, som kännetecknas av extremt snabb positionering. Den robusta strukturen säkerställer extrem stabilitet i fastlåsningen av profilen.
Kapområde (Frivillig)
För att möjliggöra maximal användning av kapkapaciteten, som säkerställer bearbetningen av stora profiler, är kapområdet mycket kraftigt som garanterar maximal stabilitet. Detta gäller både profiluppläggningsbord och bakre anhåll.
SCA/E 650 Kapområde Emmegi
SCA/E 650 Kontrollpanel Emmegi
Kontrollpanel (Frivillig)
Kontrollpanelen ger total kontroll över maskinens driftsfunktioner, både vad gäller inställning av kapvinklar för den horisontella och den vertikala axeln samt klampning av profilen. Med PCL styrningen är det möjligt att förbereda kaplistor med kaplängd- och vinkel.

Others Products