TimeX

TIME-X
 

TIME-X är ett beräkningsprogram som tillgängliggörs i CAMPLUS mjukvaran, för att på förhand beräkna bearbetningstiden för en detalj.
TIME-X baseras på ett koncept som använder sig av den enskilda maskinens bearbetningsmöjligheter på vilken detaljen ska bearbetas. På så sätt kommer beredningstiden kunna minskas avsevärt:

> Begränsningar för klampenheter
> Behov att använda profilfixtuerr
> Mått på nödvändiga verktyg > Arbetsområdets utformning för profilen som ska bearbetas
> Variabla cykliska eller särskilda optimeringar som kan utföras i maskinen
 

I enlighet med dessa koncept och med en lämplig kalibrering är uppskattningen med TIME-X mycket exakt, som beräknar bearbetningstider med en felmarginal på mindre än plus-minus 5 %. TIME-X är det perfekta verktyget för användare av Emmegis Bearbetningscentrum som jobbar med legobearbetning , men även för andra sektorer är TIME-X användbart, t.ex. för att förutse hur lång tid det tar för maskinen att färdigställa en viss order.

Others Products