Satellite XT
KATALOG / Aluminium / bearbetningsmaskiner

5-axlig CNC maskincenter med rörlig servicestruktur. Konstruerad för avjämning, borrning, gängning och skärning på stänger eller större arbetsstycken av aluminium, PVC, lättmetallegeringar och stål. Maskinens rörliga del består av en servicekran med en precisionsstång och drivhjul. Den elektriskt y-drivna högeffektspindeln (15 kW i S1) med HSK-63F verktygshållare möjliggör maskinmomenten, inklusive tungt arbete, med optimala resultat vad beträffar hastighet och precision. Ett 16-plats verktygsmagasin, som kan utökas till 32 och utrustas med ett växelsystem som avsevärt minskar verktygets bytestid, finns installerat på den rörliga kranstrukturen. Det 500 mm stora bladet inryms separat i ett särskilt magasin. Maskinen kan användas i dubbelläge för att minimera maskinens avbrottstid, vilket gör det möjligt att byta ut arbetsstycket (lasta/avlasta) medan maskinen är i drift. Med det dynamiska dubbelläget går det att förbättra funktionen eftersom inställningen av spänndonen kan göras helt oberoende av kranen. Det går även att bearbeta arbetsstyckena mellan de två arbetsområdena. Kranen är utrustad med ett skydd som minskar buller och miljöeffekter liksom skyddar operatören.

Video
BRAND SELECTION
Xclose
SELECTION
Xclose
OTHERS
COMPOSITE MATERIALS
PANELS
Xclose
SÖK

Söksystemet kan du söka efter innehåll inom följande strukturer:
Produkter, Kategorier, Focus On
Xclose
CHANGE LANGUAGE
Xclose