INSERMATIC H2B/H2BA

Automatisk arbetsbänk för fastskruvning av hårdvara på ramens två sidor. Komplett med arbetsbänk för förmontering av hårdvara och hårdvarulagring med upp till 42 positioner. Finns med automatisk ram med tvärgående system (BA-version). Insermatic är helt programmerbart från konsolen. Normalt sett tar den emot data från ett hårdvaruhanteringssystem som automatiskt programmerar skruvningsmomentet.

Others Products