Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringsskede eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. Roto är en vertikal maskin för emballering av fönster- och dörramar, där uppläggningsytan roterar. Rotationsbordet är försett med en rullbana för lättare av- och påtransport av tunga eller stora enheter. Maskinen är avsedd för att användas av en enda operatör.

Others Products