COOKIEBELEID – uitgebreide kennisgeving


In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, wil Emmegi S.p.a. in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger, als verwerkingsverantwoordelijke, de gebruikers door middel van dit cookiebeleid alle nuttige informatie verstrekken over de cookies die worden gebruikt door de website www.emmegi.com.

Deze informatieve kennisgeving, waarvan de geldigheid beperkt is tot de bovengenoemde website, maakt integraal deel uit van het overeenkomstige Privacybeleid, waarnaar wij voor meer informatie verwijzen.


Wat zijn cookies


Cookies zijn kleine tekstbestanden (letters en/of cijfers) die de website www.emmegi.com tijdens uw bezoek opslaat op uw computer of mobiele apparaat en die informatie bevatten die tijdens hetzelfde bezoek aan de website of later, zelfs dagen later, opnieuw kan worden gebruikt.


Emmegi S.p.a., als verwerkingsverantwoordelijke, kan gebruikmaken van:


  • sommige cookies om de navigatie op haar diensten te vergemakkelijken en de webpagina's efficiënt te gebruiken;
  • cookies om de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren, het gebruik ervan efficiënter te maken en/of bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken;
  • cookies die worden verzonden vanaf andere websites of webservers (zgn. “van derden”), waarop bepaalde elementen (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar pagina's van andere domeinen) kunnen staan die aanwezig zijn op de pagina die dezelfde gebruiker bezoekt.


Hoe gebruiken wij cookies?


Emmegi S.p.a., als verwerkingsverantwoordelijke, gebruikt noodzakelijke, functionele, profilerende en social media cookies. In het bijzonder:


  • Technische en soortgelijke cookies (waarvoor geen toestemming is vereist), of meer bepaald sessie- of navigatiecookies die toegang verlenen tot de voor elk type gebruiker beschikbare diensten en om eventuele aanpassingen van de interface en functionaliteiten van de website te laden;
  • Functionele of aanpassingscookies, ofwel cookies die worden gebruikt om voorkeuren te herkennen en te onthouden en toegang te verlenen tot een versie van de website die is gebaseerd op bepaalde vooraf gedefinieerde criteria, zoals de gebruikte taal;
  • Profilerings- en analytische cookies, te weten cookies die tot doel hebben gebruikersprofielen op te stellen die worden gebruikt om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het web kenbaar heeft gemaakt; cookies voor statistische analyse verzamelen gegevens die, indien niet geanonimiseerd, een profiel van de gebruiker kunnen opleveren.
  • Cookies voor social netwerken, namelijk cookies geïnstalleerd door sociale knoppen (Facebook, Twitter, Vimeo, enz.). Wanneer de gebruiker een van de bovengenoemde plug-ins gebruikt, zal de Website, door het indrukken van het betreffende knop-pictogram, via de browser van de gebruiker contact opnemen met de servers waar de genoemde social sharing-diensten worden beheerd, en hen de gegevens communiceren die de gebruiker wil publiceren en delen via zijn of haar social profiel. In dit opzicht blijft de gebruiker als enige verantwoordelijk voor zijn of haar social account. Na deze keuze kunnen de servers van de pagina's die de gebruiker heeft bezocht de aldus uitgesproken voorkeur delen. Gelieve op te merken dat de gebruiker, om deze mogelijkheid uit te sluiten, moet vermijden dat hij of zij inhoud deelt via de hierboven vermelde plugin-knoppen. Voor meer details over het gebruik en de verzameling van gegevens via social plugins en om te weten te komen hoe deze gegevens worden verwerkt (en voor welke doeleinden), kunt u de privacy- en juridische informatie van de eigenaren van de betreffende diensten raadplegen.


Duur van cookies


Sommige cookies (sessiecookies) blijven alleen actief totdat de browser wordt gesloten of het uitlogcommando wordt uitgevoerd. Andere cookies “overleven” wanneer de browser wordt gesloten en zijn beschikbaar bij volgende bezoeken van de gebruiker. Deze cookies worden persistent genoemd en hun duur wordt vastgesteld door de server op het moment dat ze worden aangemaakt. Als u door de pagina's van de Website navigeert, kunt u in contact komen met sites die door derden worden beheerd en die persistente en profileringscookies kunnen aanmaken of wijzigen. Voor meer details wordt de gebruiker verzocht de onderstaande overzichtstabel te raadplegen.


Beheer van cookies


De gebruiker kan beslissen of hij of zij al dan niet cookies accepteert via de instellingen van de cookiebanner. Het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van cookies kan het gebruik van de functies van de Website bemoeilijken, maar de navigatie niet verhinderen.
Meer informatie kan worden aangevraagd door te schrijven naar de Verantwoordelijke via het e-mailadres: info@emmegi.com


Cookies uitschakelen (opt-out)


U kunt uw cookievoorkeuren beheren door de gewenste optie te selecteren in de introductiebanner voor cookies. Vervolgens kunt u uw eventuele toestemming wijzigen door naar de cookie-sectie van de website te gaan. Met deze instellingen kunt u voorkomen dat bijvoorbeeld derden willekeurig gegevens verzamelen.
Via uw browserinstellingen kunt u geïnstalleerde cookies verwijderen, inclusief alle cookies waarmee u uw toestemming voor de installatie van cookies door deze website hebt opgeslagen. Informatie over het beheer van cookies met enkele van de bekendste browsers vindt u op de volgende webpagina's:Rechten van de betrokkene


U kunt te allen tijde uw rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen, overeenkomstig de artikelen 15-22 van de EU-verordening 2016/679, en in het bijzonder de rechten op toegang, rectificatie, integratie en, in toegestane gevallen, portabiliteit van de verstrekte gegevens, alsmede op annulering, beperking of verzet tegen de verwerking van de gegevens om legitieme redenen en op verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.


Om alle bovengenoemde rechten uit te oefenen, onverminderd het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit, kan de betrokkene op een van de volgende manieren contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens:


  • persoonlijk bij de verwerkingsverantwoordelijke, Via Archimede 10, 41019 Soliera (MO) – Italië
  • per e-mail, door te schrijven naar: info@emmegi.com
  • per e-mail, door te schrijven naar de FG: dpo.voilap@amica.dpo

Om de bescherming van de persoonlijke informatie van de betrokkene te waarborgen, kan het nodig zijn dat wij om nadere specifieke informatie vragen ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene die het verzoek indient en zodoende het recht op toegang tot de informatie (of de uitoefening van een van de andere rechten) alleen garanderen aan personen die gerechtigd zijn dergelijke mededelingen te ontvangen.


Het verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van een van de bovengenoemde rechten) is kosteloos. Indien het verzoek echter duidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, of in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.


Recht om een klacht in te dienen


Betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebben het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder, zoals bepaald in artikel 77 van de AVG, of gerechtelijke stappen te ondernemen (artikel 79 van de AVG).


Bijwerken van de kennisgeving


Emmegi S.p.a. zal deze kennisgeving voortdurend bijwerken en de bijgewerkte kennisgeving op haar website publiceren.


Datum van laatste bijwerking van de kennisgeving: 12-9-2022


Lijst van door de website gebruikte cookies


Type Naam Provider/Domein Doel Duur
Technisch XSRF-TOKEN .emmegi.com XSRF-TOKEN biedt bescherming tegen CSRF-aanvallen (Cross-site request forgery) 2 uur
Technisch laravel_session .emmegi.com Wordt gebruikt om een sessie-instantie voor de gebruiker te identificeren 2 uur
Analytisch _ga Google-analyses Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
Analytisch _gid Google-analyses Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker, zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan registreren 2 uur
Analytisch _dc_gtm_UA-* Google-analyses Gebruikt om informatie over het volgen van de navigatie te beheren 1 minuut
Statistisch _ga_* Google-analyses Toestaan om het aantal bezoeken op de website te tellen en dus de doeltreffendheid ervan te kennen 2 jaar
Profilering cusid Klik dimensie Gebruikt om een sessie tussen gebruiker en website te starten en te onderhouden 30 minuten
Profilering cuvid Klik dimensie Gebruikt om websitebezoekers uniek te identificeren en wordt bij elke paginaweergave bijgewerkt. Deze cookie heeft ook een unieke ID, die door de toepassing wordt gebruikt om de geldigheid en toegankelijkheid van de cookie te garanderen als extra veiligheidsmaatregel. 2 jaar
Profilering cuvon Klik dimensie Gebruikt om het laatste bezoek van een gebruiker aan een pagina te melden 30 minuten
Social Network _fbp Facebook Pixel (facebook.com) Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van adverteerders van derden. 90 dagen