EMMEGI
WORLDWIDE
DISTRIBUTIE
In meer
dan 60 landen


De aanwezigheid van Emmegi over de gebieden is georganiseerd via een radiaal systeem. Hetzelfde principe wordt door luchtvaartmaatschappijen gebruikt om de routedekking te optimaliseren.

Een HUB verenigt alle activiteiten in een bepaalde streek, waarvan het gebied wordt gedefinieerd op basis van het soort markt.

De verschillende eenheden die binnen het gebied werkzaam zijn, rapporteren vervolgens aan de referentie-HUB, die de handelsstromen organiseert en coördineert en verantwoordelijk is voor de resultaten van de desbetreffende streek.

HUB: HET EMMEGI NETWERK

GROTERE NABIJHEID TOT DE MARKT / GARANTIE VAN EEN DIENSTVERLENING VAN HOGERE KWALITEIT
/ NAUWKEURIGER EN EFFICIËNTER BEHEER VAN ALLE ACTIVITEITEN

arrow_downward

voilàp Italia S.r.l.
LIMIDI DI SOLIERA (MO), ITALY

Tel. +39 059 895423
Fax. +39 059 859404
voilapitalia@voilap.com

EMMEGI SUISSE
SWITZERLAND

Tel. +41 91 9109940
Fax. +41 91 9109949
info.ch@emmegi.com

EMMEGI (UK) LIMITED
UNITED KINGDOM

Tel. +44 (0) 2476 676192
Fax. +44 (0) 2476 677381
info.uk@emmegi.com

EMMEGI DEUTSCHLAND
GERMANY

Tel. +49 7164 94000
Fax. +49 7164 940025
info.de@emmegi.com

more info

EMMEGI SCANDINAVIA
SWEDEN

EMMEGI SCANDINAVIA
NORWAY

EMMEGI SCANDINAVIA
FINLAND

Voilàp IBERICA
SPAIN

Tel. +34 93 7213630
Fax. +34 93 7213907
info.es@emmegi.com

more info

EMMEGI TÜRK
TURKEY

Tel. +90 212 4852440
Fax. +90 212 4852440
info.tr@emmegi.com

more info

EMMEGI USA
NJ, USA

Tel. +1 201 9350200
Fax. +1 201 9350400
info.usa@emmegi.com

more info

VOILÀP BRASIL
BRAZIL

Tel. +55 19 39356512
Fax. +55 19 31153012
info.br@voilap.com

VOILÀP MEXICO
MEXICO

EMMEGI (SUZHOU)
CHINA

Tel. +86 512 6616 7398
Fax. +86 512 6616 7399
info@emmegi.com.cn

EMMEGI FRANCE SARL
FRANCE

Tel. +33 (0)160 700620
Fax. +33 (0)967 331221
info.fr@emmegi.com

EMMEGI BENELUX
BELGIUM

Voilàp Middle east
DUBAI, UAE

EMMEGI CANADA
CANADA

Tel. (438) 833 1393
Fax. (201) 935 0400
jcarrier@emmegi.com

more info