Driver-CAD

DRIVER-CAD

Anslutning till CAD-3D-program (Autodesk Inventor, Solidworks, etc..)

Driver-cad, ytterligare modul till CAMPLUS, är programvaran som möjliggör import av STEP-, ACIS-SAT-format för CAD-3D-program som Autodesk Inventor, Solidworks etc.


Det är både möjligt att mata in enskilda arbetsdetaljer och hela enheter. Genom guidade processer känns bearbetningarna igen automatiskt.

Med DRIVER-CAD minskar tiden för bearbetningarna och därmed minskar även risken för fel.

 

Others Products