DriverCL

DRIVER-CL
 

DRIVER-CL, tilläggsmodul till CAMPLUS, är programvaran som har gränssnitt mot programvara för fönster- och dörrkarmar, hanteringsprogramvara och CAD/CAM-programvara. Den gör det möjligt att importera arbetslistor (i “USTD-” e &ld-quo;NCX-”format och data avseende: order, profil, bearbetningar (upp till 5 axlar) verktyg, fria schabloner. DRIVER-CL är den enkla anslutningen mellan kontor och verkstad.

Others Products