MODULEBENCH

Stor utdragbar modulbänk för montering av fönster- och dörrkarmar och fasadceller. Den består av med 3 åtskilda arbetsbord: en i mjuk PVC för montering, en i halkfri, hård PVC för rotation och en rullbana för förflyttning i linjen.

Technical data arrow_drop_down
ARBETSBORD 
sänkbart rullbord höger eller vänster
 
Möjlighet till pneumatiskt utbyte mellan olika arbetsbord (rullbord, skiva i mjuk PVC, skiva i hård PVC med låg friktion)
 
Längd på mjuk PVC-skiva (mm)
4.000
Längd på hård PVC-skiva med låg friktion (mm)
4.000
Längd rullbord (mm)
4.000
Längd rullbord förlängt (mm)
4.600
Längd sänkbart rullbord (mm)
600
EGENSKAPER 
Utdragbar på bredden (mm) med rörligt mittstöd
1.300 ÷ 2.500
Höjd (mm)
900
Luftförbrukning (Nl/min)
50
Maxlast (kg)
800
Vikt (kg)
550
Ingår       
Tillgänglig
Nedsänkbar rullbana (Frivillig)
En sänkbar skiva manövreras med en knapp och är täckt av rullar. Den gör det möjligt att ansluta bänken till produktionslinjen och är fällbar för att inte vara i vägen för operatören under monteringsprocesserna.
MODULE BENCH Nedsänkbar rullbana Emmegi
MODULE BENCH Förlängning Emmegi
Förlängning (Frivillig)
Module Bench kan förlängas från 1 300 mm till 2 500 och kan ställas in i önskad position med en låsspak. Det är dessutom möjligt att manuellt placera den centrala balken för bearbetning av små ramar.
Rullbana (Frivillig)
Rullbanan gör att fönster- och dörrkarmar kan transporteras längs monteringslinjen med minimal kraftansträngning från operatören.
MODULE BENCH Rullbana Emmegi
MODULE BENCH Bord i PVC med låg friktion Emmegi
Bord i PVC med låg friktion (Frivillig)
Arbetsbordet i PVC med låg friktion förenklar rotationsrörelser för fönster- och dörrkarmar.
Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC (Frivillig)
Det mjuka arbetsbordet i PVC ger en hög friktionskoefficient under monteringsfaserna.
MODULE BENCH Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC Emmegi

Others Products