MOD-ENDRIFILA

MOD-END RIFILA är en putsmaskin för ramar i PVC med två styrda axlar och halvautomatisk cykel. Maskinen har en CNC-styrd kapenhet med justerbar matningshastighet.

Technical data arrow_drop_down
EGENSKAPER 
Antal kontrollerade axlar
2
slaglängd X-axel (mm)
3.100
slaglängd Y-axel (mm)
70
X-axelns hastighet (m/min)
20
Luftförbrukning max. (Nl/min)
25
Installerad effekt (kW)
2,6
Maximal ramvikt (kg/m)
6
KAPENHET 
Nominell effekt (kW)
2,2
Klingahastighet (varv/min)
2.880
Klingadiameter (mm)
400
FUNKTION 
Manuell positionering av ramen
 
FÄSTE FÖR STYCKE 
Pneumatiskt låssystem av ramen med längsgående ram
 
Pneumatisk enhet för anpassning och omriktning av profiler
 
Referensanslag för arbetsstycket i närheten av arbetsenheten
 
Sidoreferensanslag för arbetsstycke nära sänkbar arbetsenhet för drift i bearbetningslinje
 
Mått för låsning av profil (mm)
40 ÷ 90
Maximalt mått bearbetningsbar kvadrat – yttermått (mm)
3.000 x 2.500
Minimalt mått bearbetningsbar kvadrat – yttermått (mm)
400 x 400
Maxhöjd för bearbetningsbar profil (mm)
90
Minimal höjd för bearbetningsbar profil (mm)
40
Maxlängd för bearbetningsbar profil (mm)
130
Maxlängd för bearbetningsbar fläns (mm)
65
ARBETSBORD 
Kontaktytor täckta med borstar
 
Höjd arbetsbord (mm)
950
Ingår       
Tillgänglig
Kapenhet (Frivillig)
Kapenheten är hjärtat i systemet. Den är försedd med sugkåpa som i kombination med sugsystemet garanterar optimal borttagning av spån.
MOD-END RIFILA Kapenhet Emmegi
MOD-END RIFILA Bred stödyta Emmegi
Bred stödyta (Frivillig)
Arbetsbordet är mycket stort och anpassningsbart så att även stora ramar kan användas. På begäran kan det utrustas med pneumatisk växling av bordsytorna så att karmarna kan monteras ihop på samma arbetsbord.
Kontroll (Frivillig)
Kontrollpanelen, ergonomisk och extremt avancerad, använder en pekskärm på 10,4” och en helt och hållet anpassad programvara med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin, i Microsoft Windows®-miljön. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för profilens in- och utmatning.
MOD-END RIFILA Kontroll Emmegi
MOD-END RIFILA Djupanslag Emmegi
Djupanslag (Frivillig)
Referensanordningen i närheten av klingan säkerställer en precis och tyst positionering på panelen som ska justerkapas. Justeringsområdet går från 0 till 70 mm. Vid stora format utökas storleken på anslaget för att säkerställa perfekt överensstämmelse.
Profilputs varm och kall sida (Frivillig)
Bearbetningen på den kassa sidan av karmen, vars position vanligtvis är på utgången av en automatisk rengöringsmaskin, är den lämpligaste för användning i linje. Med ett lämpligt utrustat arbetsbord kan man göra en rad monteringar/provkörningar/kontroller runt ramens omkrets. Bearbetningen på den varma sidan gör det möjligt att bättre bedöma kvaliteten på rengöringsfasen. Detta läge begränsar storleken på den bearbetningsbara flänsen till maximalt 18 mm.
MOD-END RIFILA Profilputs varm och kall sida Emmegi

Others Products