Precision  RS-HS

Dubbel geringsåg med 5 styrda axlar för bearbetning av aluminium, PVC och lättare legeringar. Automatisk förflyttning av det rörliga munstycket och elektronisk styrning av samtliga vinklar från 22°30’ (inre vinklar) till 45° (yttre vinklar), och med en precision där varje grad omfattar 280 olika lägen. Knivbladen i widia på 600 mm kan avancera i två olika lägen. Standardmatningen optimerar skärdiagrammet i vertikal riktning för att kapa profiler som är över 450 mm höga. Det radiella läget, som är föremål för ett av patenten som medföljde denna maskin, utnyttjar ett mycket brett slag som går utöver det vertikala referensplanet och genererar ett stort diagram i horisontell riktning. Denna lösning tillåter kapning av profiler med en längd på upp till 240 mm vid 45°. Bladmatningen drivs av ett par NC-axlar för att säkerställa optimal justering av bladets hastighet och utmatningsslag. Alla axlarnas rörelser sker på gejder och återcirkulerande slidrullarna. Det heltäckande och automatiska skyddet till skärytan, kontrollbordens design, samt eltavlan och den pneumatiska kontrollpanelen med tillträde framifrån är alla faktorer som gör maskinen till en avancerad modell även ur säkerhets- och ergonomisynpunkt. PRECISION RS förfogar över 5 axlar med numerisk styrning med mycket hög precision för det rörliga munstyckets placering, de två skärenheternas lutning och sågbladens frammatning under skärfasen. Positioneringen använder en absolut magnetisk band som är i stånd att behålla ett register över positionering och undvika referensaxeln operationer. Den numeriska styrningen av alla förflyttningar gör så att samtliga moment kan styras från en mycket avancerad kontrollpanel med pekskärm, och inklusive sågbladens slaglängd vid utgång. Versionen HS (High Speed) förutser en användning av en axel X med en högre hastighet och samtliga nödvändiga skydd för att utföra en automatisk bearbetning, och även för en obemannad sådan.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Kontroll av elektronisk X-axel
 
Positioneringshastighet X-axel version HS (standard) (m/min)
35
Positioneringshastighet X-axel version HS (option) (m/min)
50
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Detektering av kapenhetens lutning med ett direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Elektronisk kontroll av mellanvinklar
 
Vinkling inåt max.
22°30'
Vinkling utåt max.
45°
Elektronisk CN-axel för klingmatning
 
Elektronisk tjockleksmätare av profil
 
KAPENHET 
HM-klingor
2
Nominell effekt borstlös klingmotor – version L (kW)
1,5
Toppeffekt för borstlös klingmotor – version L (kW)
4,5
Nominell effekt borstlös klingmotor – version H (kW)
2,5
Toppeffekt för borstlös klingmotor – version H (kW)
7,5
KAPDIAGRAM 
ARBETSOMRÅDE 
Effektiv kapning, beroende på modell (mm)
5.000 / 6.000
Minsta kapning med programvara PRO med 2 huvuden 90° (mm)
280
Minsta kapning för 2 huvuden i 90° (mm)
390
Minsta kapning med programvara PRO med 2 interna huvuden 45° (mm)
520
Minimal kapfunktion med programvara SLICE (mm)
0
Maximal profilbredd med standardkapning (mm)
167
Maximal profilhöjd med radiell kapning i 90° (mm)
215
Maximal profilhöjd med radiell kapning i 45° utåt (mm)
90
Maximal profilhöjd med radiell kapning i 45° inåt (mm)
150
Maximal profilbredd med radiell kapning (mm)
240
SÄKERHET OCH SKYDD 
Integrerat främre skydd med elektrisk manövrering
 
Ljudisolerad kabin med fullständigt skydd med innerbelysning
 
POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL 
Två pneumatiska horisontella klampar med enhet ”lågtryck”
 
Klamparnas horisontella vridmoment för vertikal fastspänning
 
Ytterligare två horisontella klampar
 
Manuell registrering positionering av klampar på grafiskt gränssnitt
 
DIGICLAMP – digitalt kontrollsystem för positionering och övervakning av klampar
 
Mellanliggande stöd för pneumatisk profil
 
Rullbana på rörligt huvud med pneumatiska profilstöd med servostyrning
 
Transportband för kapning stegvis eller automatiskt (exklusive version HS)
 
Ingår       
Tillgänglig
Virtuell axel för gerkapning

Geringsmöjligheter på varje kaphuvud, ner till 22°30’ inåt, klingmatningen är radiellt bakifrån. Denna patenterade lösning gör att profiler kan enkelt placeras och såkert spännas fast på arbetsbordet. Positioneringen med ett absolut magnetband kräver ingen kalibrering som förkortar uppstartsfasen av maskinen.

Precision RS-HS Virtuell axel för gerkapning Emmegi
Precision RS-HS Radiell kapning Emmegi
Radiell kapning
Denna patenterade funktion möjliggör kapning av mycket breda profiler. Sågarmen som håller klingan kan köra ut ur såghuset och förlänger därmed klingans matningsrörelse.
Kontroll
Kontrollpanelen, ergonomisk och extremt avancerad, använder en pekskärm på 10,4” och en helt och hållet anpassad programvara med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin, i Microsoft Windows®-miljön. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för profilens in- och utmatning.
Precision RS-HS Kontroll Emmegi
Precision RS-HS Fastspänning av profil Emmegi
Fastspänning av profil

Med det breda utrymmet som garanteras av den virtuella axeln, klampas profilen för kapningen med precision på ett säkert sätt med hjälp av två horisontella tryckdon. Vid behov för vertikal låsning finns ett patenterat system med horisontella spännfötter som möjliggör horisontell låsning av profilen. Precision kan utrustas med en rullbana på det rörliga huvudet, för standard inmatning eller utmatning och på det fasta huvudet för inmatning från vänster sida.

HS – High Speed
Versionen HS - High Speed har högre hastighet för det farbara kaphuvudet som ökar kapaciteten avsevärt. Maskinen är helt inbyggd för obemannad körning som ökar effektiviteten ytterligare.
Precision RS-HS HS – High Speed Emmegi
Precision RS-HS Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.

Others Products