Precision  T2 E-HS

Dubbelsåg med 5 servoaxlar för kapning av aluminium, PVC och lättmetaller med automatisk rörelse av det rörliga huvudet och elektronisk hantering av alla vinklar från 45° (inåt) till 15° (utåt) med precision för varje grad, i 280 positioner. I basversionen sker klingmatningen av två hydropneumatiska cylindrar. I E-versionen hanteras även denna matning av två servoaxlar för att säkerställa optimala inställningar av hastighet och klingornas slaglängd. HM-Klinga 550 mm. Tillgänglig med kaplängd 5 eller 6 m. Versionen HS High Speed har en X-rörelse som uppnår en högre hastighet. Maskinen är helt inbyggd och hardärmed alla nödvändiga skydd för automatisk körning även obemannade.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Kontroll av elektronisk X-axel
 
Positioneringshastighet X-axel version HS (standard) (m/min)
35
Detektering av kapenhetens lutning med ett direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Positioneringshastighet X-axel version HS (option) (m/min)
50
Elektronisk kontroll av mellanvinklar
 
Vinkling inåt max.
45°
Vinkling utåt max.
15°
Matning av hydropneumatiska klingor
 
Elektronisk CN-axel för klingmatning (version E)
 
Effektiv kapning, beroende på modell (mm)
5.000 / 6.000
HM-klingor
2
Klingadiameter (mm)
550
Effekt klingmotor (kW)
2,64
Elektronisk tjockleksmätare av profil
 
KAPDIAGRAM 
SÄKERHET OCH SKYDD 
Integrerat främre skydd med elektrisk manövrering
 
Sidotunnlar för skydd och stängsel höger och vänster för vägganslutning
 
Skyddsstängsel på 4:e sidan (baksidan)
 
Ljudisolerad kabin med fullständigt skydd med innerbelysning
 
POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL 
Två pneumatiska horisontella klampar med enhet ”lågtryck”
 
Klamparnas horisontella vridmoment för vertikal fastspänning
 
Ytterligare två horisontella klampar
 
Mellanliggande stöd för pneumatisk profil
 
Rullbana på rörligt huvud med pneumatiska profilstöd med servostyrning
 
Ytterligare klamp som stöd för profil på det rörliga huvudets rullbana
 
Transportband för kapning stegvis eller automatiskt (exklusive version HS)
 
FUNKTION 
Utförande av enskilda kapningar
 
Utförande av sneda kapningar (mellanvinklar)
 
Utförande av cykliska kapningar från kaplistor
 
Optimering av stänger
 
Ingår       
Tillgänglig
Kontroll
Kontrollpanelen, ergonomisk och extremt avancerad, använder en pekskärm på 10,4” och en helt och hållet anpassad programvara med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin, i Microsoft Windows®-miljön. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för profilens in- och utmatning.
Precision T2 E-HS Kontroll Emmegi
Precision T2 E-HS Inmatning och utmatning Emmegi
Inmatning och utmatning
Precision kan utrustas med en rullbana på det rörliga huvudet, för standardinmatning eller utmatning eller på det fasta huvudet för inmatning från vänster sida. Ett pneumatiskt anslag på det rörliga huvudet finns tillgängligt för att förenkla positioneringen av profilen i detta inmatningsläge.
Virtuell axel för gerkapning

Gerning av varje huvud, upp till 15° utåt i både versionerna för aluminium och PVC, klingmatning radiell på skenstyrningar. Denna patenterade lösning gör att eventuella problem med klampning kan elimineras, samt ger hög stabilitet vid frammatningen. Positioneringen av det farbara huvudet med ett absolut magnetband gör att en kalibrering inte är nödvändig.

Precision T2 E-HS Virtuell axel för gerkapning Emmegi
Precision T2 E-HS Fastspänning av profil Emmegi
Fastspänning av profil
Med det breda utrymmet som garanteras av den virtuella axeln, klampas profilen för kapningen med precision på ett säkert sätt med hjälp av två horisontella tryckdon. Vid behov för vertikal låsning finns ett patenterat system med horisontella spännfötter som möjliggör horisontell låsning av profilen.
HS – High Speed
Versionen HS - High Speed har högre hastighet för det farbara kaphuvudet som ökar kapaciteten avsevärt. Maskinen är helt inbyggd för obemannad körning som ökar effektiviteten ytterligare.
Precision T2 E-HS HS – High Speed Emmegi
Precision T2 E-HS Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.

Others Products