Vegamill  HB

Kap- och Bearbetningscentrum från 8 till 14 CNC-axlar framtagen för automatisk kapning, borrning och fräsning i profiler i aluminium och lättmetaller. VEGAMILL består av ett automatiskt inmatningsmagasin med transportband för profiler med längder upp till 7 500 mm, en frammatare med griptång med hög precision och hastighet. Inställning av griptången är manuell, servostyrd inställning av tång finns som option. Den centrala bearbetningsenheten består av en 4-axlig bearbetningsenhet samt en kapenhet med klinga 250 mm och 400 mm för 90° kapning. I versionen med 600 mm klinga kan den utföra gerkapningar upp till 22°30' steglost till höger och vänster via servomotor. Utmatningssenheten kan bestå av ett transportband, idealiskt för korta detaljer som fästen och gångjärn, eller ett utmatningsmagasin, utrustad med en automatisk utmatare och profilmagasin. Bearbetningsenheterna är inbyggda i skyddskur för maximal operatörssäkerhet och ljudskydd.

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
U0-AXEL (frammatare) (mm)
8.500
X0-AXEL (längsgående) (mm)
200
Y0-AXEL (tvärgående) (mm)
980
Z0-AXEL (vertikal) (mm)
470
A0-AXEL (rotation spindel)
-120° ÷ +120°
V0-AXEL (tvärgående) (mm)
80
W0-AXEL (vertikal) (mm)
115
POSITIONERINGSHASTIGHET 
U0-AXEL (frammatare) (m/min)
0 ÷ 85
X0-AXEL (längsgående) (m/min)
56
Y0-AXEL (tvärgående) (m/min)
22
Z0-AXEL (vertikal) (m/min)
22
V0-AXEL (tvärgående) (m/min)
25
W0-AXEL (vertikal) (m/min)
25
INMATNINGSENHET: POSITIONERING AV PROFIL 
Inmatningsframmatare med hylsa med justerbart grepp
 
Inmatningsmagasin med transportband
 
Maxlängd belastningsbar profil (mm)
7.500
Maxbredd belastningsbar profil (mm)
200
Teoretisk minsta kaplängd (mm)
0
Positionering av hylsa med elektroniska axlar (V- och W-axlar)
 
Minimal sektion lastbar profil utan profilfixtur (mm)
30 x 30
FRÄSENHET 
Maximal effekt i S1 (kW)
8,5
Kon verktygsfäste
HSK - 63F
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
Automatisk verktygsrotation
-120° ÷ +120°
KAPENHET I 90° 
HM-klinga
 
Effekt borstlös klingmotor (kW)
2,5
Diameter/tjocklek på klinga per kapenhet i 90° (mm)
250 / 1,9 ; 400 / 3,8
CN-klingmatning
 
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
LUTNINGSBAR KAPENHET 
HM-klinga
 
Klingadiameter för lutningsbar kapenhet (mm)
600 / 5
Effekt borstlös klingmotor (kW)
2,5
CN-klingmatning
 
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
KAPDIAGRAM 
UTMATNINGSENHET MED TRANSPORTBAND 
Transportband
 
Maximal automatisk utmatningslängd (mm)
200
INMATNINGSENHET MED ACKUMULERINGSBÄNK 
Utmatningsbänk med automatisk utmatare
 
Maximal automatisk utmatningslängd (mm)
2.500
Ingår       
Tillgänglig
Matning av stänger
Numeriskt styrt positioneringssystem med hög precision och hastighet. Systemet är komplett med gripdon för blockering av profilstången och manuell reglering av positionen, med tillval om automatisk hantering, av den horisontala och vertikala positionen på de två CNC-axlarna. Pålastningssystemet med remmar möjliggör pålastning av upp till 7,5 m långa profiler. Överföringen av rörelsen sker på kuggstångsdrev genom en växel med reducerat spel för att upprätthålla de höga precisionskraven som garanteras av CNC. Mataren glider på cementerade och härdade stänger med kulhylsor. Det integrerade skyddet av profilpositioneringsvagnen garanterar maximal säkerhet genom att begränsa det område som maskinen upptar till förmån för större tillgång till utrymme i verkstaden.
Vegamill HB Matning av stänger Emmegi
Vegamill HB Fräsenhet Emmegi
Fräsenhet

Fräsenheten med 4 CNC-axlar består av en spindel på 8,5 kW i S1 som kan uppnå en hastighet på 24.000 varv/min. Spindelns rörelse längs A-axeln möjliggör rotation från -120° till +120° och därmed kan profilen bearbetas på 3 sidor utan att behöva flyttas. Den kan användas på profiler i aluminium, PVC och lättmetaller. Vegamill har ett automatiskt verktygsmagasin med 4 platser i syfte att hantera olika processer eller för automatiskt byte av slitna verktyg för att stödja de långa bearbetningscyklerna som är typiska för denna maskin.

Kapenhet
Den horisontella kapenheten är optimerad för kapning av mindre profiler, för massproduktion av små komponenter med en/två bearbetningar som gångjärn, fästanordningar, hållare och vinkelbeslag. Därför har klingan en minimal tjocklek för att minska förbrukningen av material, från en diameter på 250 mm till 400 mm. För bearbetning av större profiler och/eller annan produktion, finns en kapenhet med CNC-vinkelinställning med tiltning av klingan till båda sidor upp till 22°30' med en klinga med 600 mm i diameter, som kan bearbeta stora profiler och kapa i olika vinklar.
Vegamill HB Kapenhet Emmegi
Vegamill HB Integrerad skyddskabin Emmegi
Integrerad skyddskabin

Den lokala skyddskabinen har utformats för maximal funktionalitet, tillgänglighet, ljudisolering och ljusstyrka med höga krav på säkerhet och ergonomi. Den eftersökta och innovativa designen gör maskinen unik och omisskännlig. Operatören förfogar över stora glasytor för att kontrollera utförandet av bearbetningar och åtkomst till stora interna utrymmen för underhåll och rengöring. Den interna strukturen optimerar transporten av spån och skrot till den nedre delen vilket förenklar underhållsfaserna och rengöringen av alla känsliga delar.

Utmatningsenhet

Vegamill kan utrustas med två olika utmatningsenhet för de bearbetade detaljer. En består av ett transportband som matar ut de bearbetade och kapade detaljerna genom att föra dem till en uppsamlingsbehållare. Bandet är dimensionerat för utmatning av små detaljer. Den andra innehåller ett utmatningsmagasin för längre detaljer, upp till 2.500 mm långa. Utmatningsmagasinet lagrar de färdiga detaljerna medan en sensor, som signalerar att magasinet är fullt, styr systemets funktionalitet. Detta system i kombination med gerkapenheten gör att du kan bearbeta stora profiler inom många olika användningsområden.

Vegamill HB Utmatningsenhet Emmegi
Vegamill HB Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.

Others Products