VegamillHB

Kap- och Bearbetningscentrum från 8 till 12 CNC-axlar framtagen för automatisk kapning, borrning och fräsning i profiler i aluminium och lättmetaller. Vegamill består av ett automatiskt inmatningsmagasin med transportband för profiler med längder upp till 7 500 mm, en frammatare med griptång med hög precision och hastighet. Inställning av griptången är manuell, servostyrd inställning av tång finns som option. Den centrala bearbetningsenheten består av en 4-axlig bearbetningsenhet samt en kapenhet med klinga 250 mm och 400 mm för 90° kapning. I versionen med 600 mm klinga kan den utföra gerkapningar upp till 22°30' steglost till höger och vänster via servomotor. Utmatningssenheten kan bestå av ett transportband, idealiskt för korta detaljer som fästen och gångjärn, eller ett utmatningsmagasin, utrustad med en automatisk utmatare och profilmagasin. Bearbetningsenheterna är inbyggda i skyddskur för maximal operatörssäkerhet och ljudskydd.

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
U0-AXEL (frammatare) (mm)
8.500
X0-AXEL (längsgående) (mm)
200
Y0-AXEL (tvärgående) (mm)
1.340
Z0-AXEL (vertikal) (mm)
388
A0-AXEL (rotation spindel)
-90° ÷ +90°
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X0-AXEL (m/min)
56
Y0-AXEL (m/min)
22
Z0-AXEL (m/min)
22
INMATNINGSENHET: POSITIONERING AV PROFIL 
Inmatningsframmatare med hylsa med justerbart grepp
 
Inmatningsmagasin med transportband
 
Maxbredd belastningsbar profil (mm)
7.500
Teoretisk minsta kaplängd (mm)
0
Positionering av hylsa med elektroniska axlar (V- och W-axlar)
 
Minimal sektion lastbar profil utan profilfixtur (mm)
30 x 30
FRÄSENHET 
Maximal effekt i S1 (kW)
4
Maxhastighet (varv/min)
20.000
Kon verktygsfäste
HSK - 50F
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
Vätskekylning
 
Automatisk verktygsrotation
-90° ÷ +90°
Automatisk verktygsmagasin med 2 platser
 
KAPENHET I 90° 
HM-klinga
 
Diameter/tjocklek på klinga per kapenhet i 90° (mm)
250 / 1,9 ; 400 / 3,8
Effekt borstlös klingmotor (kW)
2,5
CN-klingmatning
 
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
LUTNINGSBAR KAPENHET 
HM-klinga
 
Klingadiameter för lutningsbar kapenhet (mm)
600 / 5
Effekt borstlös klingmotor (kW)
2,5
CN-klingmatning
 
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
UTMATNINGSENHET MED TRANSPORTBAND 
Transportband
 
Maximal automatisk utmatningslängd (mm)
200
INMATNINGSENHET MED ACKUMULERINGSBÄNK 
Utmatningsbänk med automatisk utmatare
 
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Inmatningsmagasin (Frivillig)
Styrd profilinmatning med hög precision och hastighet. Systemet är komplett med griptång för låsning av profilen och automatisk positionering horisontellt och vertikalt medels två CN-axlar. För att säkerställa klampning av alla profiler utan manuellt ingripande finns det även en option för CNC styrd rotaiton av tången, som annars justeras manuellt. In- och utmatningsmagasinen möjliggör inmatning av profiler med en längd upp till 7,5 m och utmatning upp till 4,0, som option 7,5 m. Om nödvändigt, under inmatnings- eller utmatningsfasen, finns det optionellt ett profiluppresningssystem som automatiskt vrider upp profilen i 90°.
Vegamill HB Inmatningsmagasin   Emmegi
Vegamill HB Fräsenhet Emmegi
Fräsenhet (Frivillig)
Fräsenheten med 4 CNC-axlar består av en spindel på 4 kW i S1 som kan uppnå en hastighet på 20 000 varv/min. Spindelns rörelse längs A-axeln möjliggör rotation från -0° till +180° och därmed kan profilen bearbetas på 3 sidor utan att behöva flyttas. Den kan användas på profiler i aluminium, PVC och lättmetaller, dessutom kan den bearbeta extruderingar i stål med en tjocklek på upp till 2 mm. Vegamill har ett automatiskt verktygsmagasin med 4 platser i syfte att hantera olika processer eller för automatiskt byte av slitna verktyg för att stödja de långa bearbetningscyklerna som är typiska för denna maskin.
Kapenhet (Frivillig)
Den horisontella kapenheten är optimerad för kapning av mindre profiler, för massproduktion av små komponenter med en/två bearbetningar som gångjärn, fästanordningar, hållare och vinkelbeslag. Därför har klingan en minimal tjocklek för att minska förbrukningen av material, från en diameter på 250 mm till 400 mm. För bearbetning av större profiler och/eller annan produktion, finns en kapenhet med CNC-vinkelinställning med tiltning av klingan till båda sidor upp till 22°30' med en klinga med 600 mm i diameter, som kan bearbeta stora profiler och kapa i olika vinklar.
Vegamill HB Kapenhet Emmegi
Vegamill HB Integrerad skyddskabin Emmegi
Integrerad skyddskabin (Frivillig)
Den lokala skyddskabinen har utformats för maximal funktionalitet, tillgänglighet, ljudisolering och ljusstyrka med höga krav på säkerhet och ergonomi. Den eftersökta och innovativa designen gör maskinen unik och omisskännlig. Operatören förfogar över stora glasytor för att kontrollera utförandet av bearbetningar och åtkomst till stora interna utrymmen för underhåll och rengöring. Den interna strukturen optimerar transporten av spån och skrot till den nedre delen vilket förenklar underhållsfaserna och rengöringen av alla känsliga delar.
Utmatningsenhet (Frivillig)
Vegamill kan utrustas med två olika utmatningsenhet för de bearbetade detaljer. En består av ett transportband som matar ut de bearbetade och kapade detaljerna genom att föra dem till en uppsamlingsbehållare. Bandet är dimensionerat för utmatning av små detaljer. Den andra innehåller ett utmatningsmagasin för längre detaljer, upp till 2500 mm långa. Utmatningsmagasinet lagrar de färdiga detaljerna medan en sensor, som signalerar att magasinet är fullt, styr systemets funktionalitet. Detta system i kombination med gerkapenheten gör att du kan bearbeta stora profiler inom många olika användningsområden.
Vegamill HB Utmatningsenhet Emmegi
Vegamill HB Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.

Others Products