Vegapack

Kapcenter i 90° endast utformad för kapning av profilbuntar i aluminium. Centret består av olika enheter som är anslutna till varandra och möjliggör för en enda operatör att hantera hela arbetscykeln, från inmatning till utmatning av skräddarsydda profilbuntar. Operatören kan med hjälp av ett lyftbord (option) placera buntarna på ett stegmatningsmagasin (max 4-5 buntar). Därefter förflyttar en motoriserad rullbana bunten till kapenheten, som genomför kapningen av bunten och de efterföljande skräddarsydda kapningarna (arbetscykeln ställs in via programvara). Utmatningen av spån och skrotbitarl från kapningen sker automatiskt genom en skrotconveyor under kapenheten. Längre restbitar från transporteras istället till utmatnignsbordet tillsammans med de kapade detaljerna.

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (referensvagn) (beroende på version) (mm)
3.600 / 6.000
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X-AXEL (m/min)
30
ARBETSOMRÅDE 
Maxlängd belastningsbar (beroende på version) (mm)
6.000 / 7.000
Minsta längd belastningsbar (mm)
1.500
Minsta längd för automatisk kapning (mm)
250
Maximal längd för automatisk kapning (beroende på version) (mm)
3.600 / 6.000
KAPENHET 
Diameter HM-klinga (mm)
Ø = 550
Klingaaxelns diameter (mm)
32
Effekt klingmotor ”trefas” (kW)
4
Hydropneumatisk klingmatning
 
SÄKERHET OCH SKYDD 
Lokalt skydd i pneumatiskt kapområde
 
Metallstängsel höger och vänster för vägganslutning
 
FÄSTE FÖR STYCKE 
Vertikala klampar med tryckreducerare som är försedda med manometer
2
Horisontella klampar med tryckreducerare som är försedda med manometer
2
INMATNINGSENHET 
Lastrullbana med motordrivna rullar
 
Inmatningsmagasin med transportband för max 5 materialbuntar
 
Maximal vikt för bunt med bearbetningsbara stänger (kg/m)
15
UTMATNINGSSENHET 
Utmatningsmagasin med transportband för max 5 materialbuntar
 
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Inmatnings- och utmatningsmagasin (Frivillig)
Inmatnings- och utmatningsmagasinet för profiler med automatisk matning medels transportband och stegmatning som regleras av sensorer. Detta möjliggör kontinuerligt arbete och minskar cykeltiden. Utmatningsmagasinet som finns i två storlekar, där upp till 5 buntar kan lagras där en sensor indikerar när magasinet är fullt.
Vegapack Inmatnings- och utmatningsmagasin Emmegi
Vegapack Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.
Kapenhet (Frivillig)
Kap med hydropneumatisk matning, utrustad med HM-klinga på 550 mm för kapning i 90°. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska in- och utlastningstider
Vegapack Kapenhet Emmegi
Vegapack Motoriserad rullbana Emmegi
Motoriserad rullbana (Frivillig)
En driven rullbana gör det möjligt att flytta profilbuntarna från inmatningsmagasinet till kapenheten och slutligen till utmatningen av kapade detaljer. I maskinens basversion, utan inmatningsmagasin, sker inmatningen av profilbuntar manuellt via rullbanan.
Referensanslag (Frivillig)
Referensanslaget är monterat på en CNC styrd vagn med positionering. Materialet som bearbetas körs fram genom motoriserade rullar och låses fast av horisontella och vertikala klampar för att genomföra kapningen.
Vegapack Referensanslag Emmegi
Vegapack Automatisk skrotutmatning Emmegi
Automatisk skrotutmatning (Frivillig)
Spån och restbitar avlägsnas automatiskt tack vare en särskild central rullbana, som finns mellan in- och utmatningsområdet som är ansluten till kapenheten. Vid utmatning av spån och restbitar flyttar bandet avfallsmaterialet till enavfallsbehållare. Om restbiten ör för lång matas den ut via utmatningsmagasinet.

Others Products