CamPlus- 3D bewerkingsprogrammering

CAMPLUS


Voor het programmeren van de bewerkingscentra biedt Emmegi CAMPLUS software aan (die geïntegreerd kan worden met de aanvullende SHAPE, DRIVER-CAD en DRIVER-CL modules). Met CAMPLUS kunnen bewerkingen grafisch in 3D geprogrammeerd worden, met weergave van het profiel en het gereedschap. De software bevat de meest voorkomende figuren (gaten, sleuven, rechthoeken, enz.), die kunnen worden uitgebreid met de extra optie SHAPE, waarmee elke vormfiguur vrij gedefinieerd kan worden. De optie DRIVER-CAD kan gebruikt worden om projecten te importeren die met 3D CAD programma's gemaakt zijn. Voor degenen die in de raam- en deurindustrie werken, is CAMPLUS volledig geïntegreerd met de FP PRO berekeningssoftware van EmmegiSoft en kan ook gekoppeld worden aan de meest gangbare software op de markt via de DRIVER-CL optie.

> Configureerbaar voor 3-, 4- en 5-assige bewerkingscentra, ook met haakse bewerkingskoppen.
> Reële grafische weergave van het werkstuk en het gereedschap.
> Verwerkt frees-, boor-, tapgereedschap, verzinkboren, tasters en messen.
Beheer van speciale gereedschappen (aludrill, hobbing machines, flow drill, enz.).
> Onmiddellijke beschikbaarheid van “standaard” parametrische figuren: gaten, sleuven, pockets, sleutelgaten, ondersnijdingen, eindfrezen, insnijdingen, bogen, enz.
> Grafische definitie van bewerkingsposities door punten direct op het profiel te selecteren:
uiteinden, middellijnen, holten, ribben, enz.
> Definieert meerdere dieptes in tabellen. Simuleert de uitvoering van de bewerkingen
en controleert op eventuele botsingen.
> Grafische afdruk van het stuk met de bewerkingen.

Andere Producten