COPIA  384

Manuell kopierfräs med ett fräshuvud, pneumatisk låsning och förflyttning av fräsenheten med styrspak. Verktygets rotationshastighet kan justeras med en elektrisk frekvensomriktare för bearbetning av arbetsdetaljer i stål på upp till 2 mm, samt för en bättre fräskvalitet och en längre verktygslivslängd. Möjlighet att utföra längsgående bearbetningar på aluminium utan att vrida materialet. Halkfritt arbetsbord. Pneumatiskt kopierstift med styrning på handtag.

Technical data arrow_drop_down
EGENSKAPER 
Bladmotor med inverter (kW)
1,1
Verktygshastighet (varv/min)
1.000 ÷ 10.000
Slaglängder (X-Y-Z) (mm)
380 – 150 – 250
Klampkapacitet (mm)
200 x 200
Verktygsfäste med hylsa
ER 16
Maximal verktygsdiameter (mm)
10
Maximal verktygslängd (mm)
95
Klamparnas horisontella vridmoment
 
Klamparnas vertikala vridmoment
 
Två vertikala klampar på sidohyllor
 
Snabbt verktygsbyte
ISO 30
Justerbar klampback
 
Enskärsfräs (mm)
Ø = 5 - 10
Hylsa fräshållare försedd med låsring (mm)
Ø = 5/6 – 9/10
Indirekt spak för förflyttning av huvud
 
Följarfinger med 4 diameter
Ø = 5 - 6 - 8 - 10
Potentiometer justering av verktygshastighet
 
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion
 
Smörjsprutningssystem
 
Kylsystem med luft (temperaturminskning med 30 °C vid 6 bar jämfört med den inkommande luftens temperatur) och smörjning via insprutning med 1 munstycke, rekommenderas för bearbetning av stål och rostfritt stål
 
Laserpekare
 
Mask med standardfigurer
 
Höger och vänster hylla för stödprofil med 4 exkluderbara anslag
 
Skjutbart centralt anslag på linjär räls
 
Förvaring av verktygshållare integrerad i stativet, 4 platser
 
Huvudrörelse på linjär precisionsräls
 
Mätare längs med slaglängderna för axlarna X, Y och Z med metrisk precisionslinjal
 
Ingår       
Tillgänglig
Handtag för förflyttning av huvud
Verktygets horisontella matning styrs med en spak. Handtagets höjd är justerbar för att anpassa den till en praktisk och ergonomisk position.
COPIA 384 Handtag för förflyttning av huvud Emmegi
COPIA 384 Styrspak Emmegi
Styrspak
Med spaken kan fräsenheten förflyttas vertikalt. På styrspaken finns motorns startknapp. Spindel har en verktygshållare med snabbfäste ISO 30. På sidorna av maskinen finns 4 hylsor för lika många verktygshållare.
Anslag och rullbanor
Rullbanorna till höger och vänster ger stöd till bearbetning av extra långa profiler. Ett anslagssystem, även detta på höger och vänster sida, med manuell inställning, gör det möjligt att placera arbetsstycket på ett korrekt sätt i maskinen och förflytta det till bearbetningsområdet.
COPIA 384 Anslag och rullbanor Emmegi
COPIA 384 Kontroll med inverter Emmegi
Kontroll med inverter
Kontrollpanel för styrninga av maskinens funktioner. Med invertern är det möjligt att variera varvtalet med en potentiometer placerad på konsolen, vilket gör maskinen lämplig för stålbearbetning. Ett luftkylningssystem (option) på -20°C gör det möjligt att bearbeta rostfritt stål med en tjocklek på upp till 2 mm.
Klampar
Maskinen har horisontella och vertikala klampar som styrs pneumatiskt med lågtrycksventil och justeras manuellt, vilket säkerställer korrekt låsning av profilen i maskinen. För ännu bättre klampning vid behov finns två pneumatiska vertikala klampar.
COPIA 384 Klampar Emmegi

Others Products