MG2-T  

Spånsugsystem i aluminium och PVC med enkelt sugmunstycke. Systemet är utformat för uppsugning av spån från arbetsenheten som kräver starkt undertryck. Genom användningen av en fläkt med hög kapacitet, eller en turbin med sidokanal och starkt undertryck, är de lämpliga till alla olika sugbehov. Det automatiska systemet är utrustad med antistatiskt filter, vibrerande filterrengöringssystem och behållare monterad på hjul, för enkelt och snabbt bortskaffande av spånen.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Typ av motor: Turbin
 
Diameter sugmunstycke (mm)
100
Antal sugmunstycken
1
Behållarkapacitet (l)
100
Flödeshastighet (m³/h)
310
Undertryck (mbar)
300
Effekt motor (kW)
2,2
Motorvarv (varv/min)
2.800
Vikt (kg)
110
Påsfilter
 
Vibrerande system för filterrengöring
 
Ingår       
Tillgänglig
Spånsugsmunstycke
Det främre spånsugsystemet består av en eller två sugmunstycken i gjutet aluminium med 100 mm i diameter. Dessa möjliggör flera anslutningar till spånslangar till sugmunstycken monterade på kaparna, kapcentren, bearbetningscentren och pvc-maskinerna.
MG2-T Spånsugsmunstycke Emmegi
MG2-T Uppsamlingsbehållare Emmegi
Uppsamlingsbehållare
Det uppsugna materialet hamnar i en passande behållare med snabb frigöring i stål som är monterad på 4 hjul, vilket gör att det uppsugna materialet kan tömmas snabbt och enkelt.
Svängbara hjul
Utrustad med 2 fasta hjul och 2 svängbara hjul med broms, för hög rörlighet och enkel förflyttning av vagnen. Hjulbromsarna gör det möjligt att fast placera den i närheten av olika arbetsstationer.
MG2-T Svängbara hjul Emmegi
MG2-T Spånsug Emmegi
Spånsug

Spånsugarna finns i olika modeller, av turbintyp med sidokanal där prestandabehovet är som högst eller centrifugalfläktar om högre flödeshastigheter krävs. I båda applikationerna är rotorn fäst direkt på motoraxeln: på detta sätt reduceras slitaget på komponenterna och ger mindre underhållsbehov. Sådana egenskaper, tillsammans med ljuddämpningen, gör motorn särskilt lämplig för kontinuerlig drift.

Filterenhet

Inuti stålfilterkammaren finns beroende på sugmodellen antingen en filterpåse i polyester eller ett högpresterande filterpatron, för att skydda sugenheten. Dessa säkerställer en hög dammborttagning och garanterar renheten i utgångsluften, tack vare en stor yta och en hög filtreringseffektivitet. För modeller med påsfilter finns ett automatiskt rengöringssystem, som består av en vibrationsenhet med pneumatisk motor som underlättar rengöringen och dessutom säkerställer en längre varaktighet och högre prestanda på själva filtret.

MG2-T Filterenhet Emmegi

Others Products