MG8-T  

Spånsugsystem i aluminium och PVC med dubbelt sugmunstycke som är utformat för rengöring av maskiner och arbetsområden. Genom användningen av en kanalturbin med hög effekt, är den lämplig till alla olika sugbehov. Utrustad med antistatiskt filter och därmed lämplig för uppsugning av spån av aluminium, stål och PVC och komplett med uppsamlingsbehållare monterad på hjul.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Typ av motor: Turbin
 
Diameter sugmunstycke (mm)
100
Antal sugmunstycken
2
Behållarkapacitet (l)
160
Flödeshastighet (m³/h)
550
Undertryck (mbar)
270
Effekt motor (kW)
5,5
Motorvarv (varv/min)
2.800
Vikt (kg)
190
Patronfilter
 
Ingår       
Tillgänglig
Spånsugsmunstycke
Det främre spånsugsystemet består av en eller två sugmunstycken i gjutet aluminium med 100 mm i diameter. Dessa möjliggör flera anslutningar till spånslangar till sugmunstycken monterade på kaparna, kapcentren, bearbetningscentren och pvc-maskinerna.
MG8-T Spånsugsmunstycke Emmegi
MG8-T Uppsamlingsbehållare Emmegi
Uppsamlingsbehållare
Det uppsugna materialet hamnar i en passande behållare med snabb frigöring i stål som är monterad på 4 hjul, vilket gör att det uppsugna materialet kan tömmas snabbt och enkelt.
Svängbara hjul
Utrustad med 2 fasta hjul och 2 svängbara hjul med broms, för hög rörlighet och enkel förflyttning av vagnen. Hjulbromsarna gör det möjligt att fast placera den i närheten av olika arbetsstationer.
MG8-T Svängbara hjul Emmegi
MG8-T Spånsug Emmegi
Spånsug

Spånsugarna finns i olika modeller, av turbintyp med sidokanal där prestandabehovet är som högst eller centrifugalfläktar om högre flödeshastigheter krävs. I båda applikationerna är rotorn fäst direkt på motoraxeln: på detta sätt reduceras slitaget på komponenterna och ger mindre underhållsbehov. Sådana egenskaper, tillsammans med ljuddämpningen, gör motorn särskilt lämplig för kontinuerlig drift.

Filterenhet

Inuti stålfilterkammaren finns beroende på sugmodellen antingen en filterpåse i polyester eller ett högpresterande filterpatron, för att skydda sugenheten. Dessa säkerställer en hög dammborttagning och garanterar renheten i utgångsluften, tack vare en stor yta och en hög filtreringseffektivitet. För modeller med påsfilter finns ett automatiskt rengöringssystem, som består av en vibrationsenhet med pneumatisk motor som underlättar rengöringen och dessutom säkerställer en längre varaktighet och högre prestanda på själva filtret.

MG8-T Filterenhet Emmegi

Others Products