Halvautomatiskt CNC – sågcentra med frontklinga, med två styrda axlar designat för kapningar av profiler i aluminium, PVC och lättmetaller i allmänhet. Vegamatic utför i automatdrivning förbestämda och optimerade kaplistor. Maskinen är förutsedd för att utföra skärvinklar från 45° till 135° eller från 22°30’ till 157°30’ och konstruerad för manuell laddning och urladdning på samma sida av maskinen. Konfigurerbart med horisontala och vertikala användaranpassade borrenheter för specifika automatiska bearbetningar.

Others Products