Vegamatic Pusher

Halvautomatiskt CNC – sågcentra med frontklinga, med 2 styrda axlar designat för kapningar av profiler i aluminium, PVC och lättmetaller i allmänhet. Vegamatic utför i automatdrivning förbestämda och optimerade kaplistor. Denna maskin är förutsedd för att utföra skärvinklar från 45° till 135°eller från 22°30’ till 157°30’. Konfigurerbar med horisontala och vertikala användaranpassade borrenheter för specifika automatiska bearbetningar. Bearbetningen sker i linje, profilerna laddas från matarverkets sida och den manuella urladdningen sker på den motsatta sidan.

Others Products