VEGAPACK är ett sågcentra för kapning i 90° som framställts enbart för att kapa profilbuntar i aluminium. Sågcentrat består av flera enheter som är sammanlänkade med varandra så att en enda operatör kan hantera hela arbetscykeln från pålastning till avlastning av de måttkapade buntarna. Pålastningen kan utföras av en enda operatör, eventuellt med hjälp av ett saxlyft UPLOADER (levereras separat) som gör det lättare att lämna buntarna på pålastningsstationen. En motordriven rullbana flyttar bunten till kapstationen, vilken först utför en ändfräsbearbetning av bunten och därefter de måttbaserade kapningarna (programvaruinställd bearbetningscykel). Rullbanan kan utgöra själva pålastningsområdet, eller kan utrustas med en pålastningsbänk med funktionen materialsamling steg för steg (max. 4-5 buntar). Sågspånen töms ut automatiskt genom att flytta på mittrullbandet som är monterat vid kapenheten. Buntens stycken matas ut från kapområdet via utmatningsbänkens rullbana och hämtas upp av remmar för att lastas av manuellt av operatören.

Others Products