Vegamatic Pusher T

Automatiskt CNC – sågcentra med frontklinga, med 3 styrda axlar designat för kapningar av profiler i aluminium, PVC och lättmetaller i allmänhet. Vegamatic utför i automatdrivning förbestämda och optimerade kaplistor. Maskinen kan utföra spetskapning på båda sidorna av profilen. Den är förutsedd för att utföra skärvinklar från 45° till 135°, manuell laddning och magasin för automatisk utmatning på den motsatta sidan. Konfigurerbar med horisontala och vertikala användaranpassade borrenheter för specifika automatiska bearbetningar

Others Products