Boyu 4 m’ye kadar olan alüminyum, PVC, genel olarak hafif alaşımlar ve çelik çubukların ya da parçaların işlenmesine yönelik 5 kontrollü eksenli CNC çalışma merkezi. Makine, mengenelerin maskelenmiş sürede konumlanmasına imkan veren bağımsız motorlu mengeneler ile donatılmıştır. 4. ve 5. eksen elektro mandrele yatay eksende –15° ile 90° arası, dikey eksende de -360° ile +360° arası sürekli olarak CN’ye dönme ve profilin üst yüzeyi ile tüm yaz yüzeyleri üzerinde işlem yapma imkanı vermektedir. X eksen arabasının üzerinde, diskli frezeyi de misafir edebilen 12 yuvalı takım deposuna sahiptir. Bunun yanı sıra, parça yükleme/boşaltma işlemini kolaylaştıran ve işlenebilir kesiti önemli ölçüde artıran hareketli çalışma düzlemi mevcuttur.

Technical data arrow_drop_down
EKSEN DEPLASMANI 
X EKSENİ (yatay) (mm)
3.950
Y EKSENİ (yanal) (mm)
1.000
Z EKSENİ (dikey) (mm)
450
B EKSENİ (elektro mandren yatay eksen dönüşü)
-15° ÷ +90°
C EKSENİ (elektro mandren dikey eksen dönüşü)
-360° ÷ +360°
ELEKTRO MANDREL 
S1 azami gücü (kW)
8,5
S6 azami gücü (%60) (kW)
10
Azami hız (devir/dak.)
24.000
Takım bağlantı konisi
HSK - 63F
Otomatik takım taşıyıcı bağlantısı
 
Isı eşanjörlü soğutma
 
Simültane enterpolasyon imkanlı, 5 eksen üzerinde yönlendirilen elektro mandren
 
ÇALIŞMA ALANI 
ÇEKME KAPASİTESİ (alüminyum ve geçiş deliği üzerinde erkekli) 
Dengeleyici ile
M8
Rijit (isteğe bağlı)
M10
PARÇA SABİTLEME 
Standart pnömatik mengene sayısı
4
Maksimum pnömatik mengene sayısı
6
Bağımsız motorlu mengeneler
 
TAŞIYICI GÖVDESİ OTOMATİK ALET DEPOSU 
Azami alet deposu sayısı
12
Depoya monte edilebilir maksimum bıçak çapı (mm)
Ø = 250
FONKSİYONELLİK 
Çoklu parça işleyişi
 
X nominal azami uzunluğun iki katına kadar ebat dışı işleme
 
5 adıma kadar baz multistep işleme
 
Y’de çok parçalı işleme
 
4 yüzey üzerinde işleme için parça döndürme
 
Dahil       
Mevcut
Elektro başlık 5 eksen -R-

S1'de yüksek dönme momentli 8,5 kW elektro muylu, endüstriyel sektöründeki tipik ağır işlerin yürütülmesine olanak verir. İsteğe bağlı olarak, performansın daha da artırılması amacı ile, katı çekme işlemi için kodlayıcılı 11 kW elektro mandren mevcuttur. Elektro mandrenin B ve C eksenleri boyunca dönmesi, tekrar konumlandırmadan profilin 5 yüzeyi üzerinde işlem yapma imkanı vermektedir. Yazılım aracılığı ile ayarlanabilen yağlama donanımı sayesinde alüminyum profil ve bazı çekme çelik türleri üzerinde kullanma imkanı bulunur. Çift depo sayesinde gerek minimum yağ dağılım gerekse yağ emülsiyonlu mikro buharlı kullanım mümkündür.

CNC işleme merkezleri Comet R4 I Elektro başlık 5 eksen -R- Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet R4 I Operatör ara yüzü Emmegi
Operatör ara yüzü
Ekranın dikey eksenin etrafında döndürülmesi imkanı, operatörün ekranı her noktadan görebilmesine imkan vermektedir. Operatör ara yüzü 16:9 formatında portre modunda 24”’lik dokunmatik bir ekrana sahiptir. PC ve CNC ile haberleşme sağlamak için tüm gerekli USB girişleri mevcuttur. Ayrıca tuş paneli, fare, barkod okuyucu ve uzak tuş takımı bağlantı donanımı da bulunmaktadır.
Motorlu mengeneler
Her biri kendi motoru bulunan motorlu mengeneler, bağımsız bir şekilde çalışma alanına yerleşebilmektedir. CNC mengelenerin ve elektro mandrenin hareketlerini sarkaç modunda iki farklı çalışma alanında eş zamanlı olarak idare etmektedir. Bu durum, önemli üretkenlik artışına imkan vermektedir. Mutlak referanslı eksenlerin kullanılması, her tekrar çalıştırıldığında makinenin kısa sürede başlatılmasına imkan vermektedir.
CNC işleme merkezleri Comet R4 I Motorlu mengeneler Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet R4 I Pnömatik durdurucular Emmegi
Pnömatik durdurucular
Makinede biri sol yanda (standart) diğeri sağ yanda monte edilen (isteğe bağlı) dayanıklı darbeli durdurucular mevcut olup çubuğa referans sağlarlar. Her durdurma geri çekilen tipte ve makinenin yazılımındaki çalışmalara bağlı otomatik olarak seçilebilen pnömatik bir silindir aracılığı ile gerçekleşir. Çift darbenin avantajı, çoklu çalışmalarda birden fazla profil yükleme imkanı, çubuk ya da parçayı pozisyonlama imkanı ve çok uzun parçalarla çalışma imkanı olarak özetlenebilir.
Alet deposu
Takım değişim operasyonları için etkili bir süre azaltmasına olanak veren takım sapı boşluğu X dingili üzerine aşağıda ve elektro muyluya nispeten geri pozisyonda sabitlenmiştir. Bu işlev, ilgili konumlanmalarda elektro muyluda tek başına hareket ettiğinden takım sapı boşluğuna ulaşılmak için hareketi önleyerek çekim başı ve kuyruğundaki çalışmalarında özellikle kullanışlıdır. Depo, operatörün kararına göre düzenlenebilen, azami 250 mm çapa sahip bıçak dahil, ilgili takımları ile birlikte 12 takım taşıyıcı barındırabilir. Takım sapının her pozisyonu, koninin doğru pozisyonunu saptayan bir sensör ile donatılmıştır.
CNC işleme merkezleri Comet R4 I Alet deposu Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet R4 I Geri çekilen tipte tünel Emmegi
Geri çekilen tipte tünel
Makinenin estetiğine ve tasarımına entegre edilmiş olup, şeffaflık ve hafiflik kazandıran delikli sac sayesinde tünel, gerektiğinde açılıp kapanmaktadır. Gerekmediğinde uzunluğunu kısaltarak atölyede yer tasarrufu sağlamaktadır. Talaş taşıyıcı bandın çıkış alanı ve motoru, estetik ve işlevsel bir tasarım amacı çerçevesinde alt kısma entegre edilmiştir.
Etiket yazıcısı (Opsiyonel)
Sanayi tipi etiket yazıcısı, kesilen beher profilin kesim listesinden gelen tanımlayıcı özellikleri ile tanımlanmasına imkan vermektedir. Bunun yanı sıra bar kodun basılması profilin kolayca tanımlanmasına imkan vermekte, Çalışma Merkezleri ya da destekli montaj hatları üzerindeki müteakip işleme aşamaları için özellikle fayda sağlamaktadır.
CNC işleme merkezleri Comet R4 I Etiket yazıcısı Emmegi

Others Products