Kontrollü 4 dingilli CNC çalışma merkezi, alüminyum, PVC, genel hafif alaşım ve çelik bar veya parçaların çalışılmasına yöneliktir. İki farklı çalışma modu öngörmektedir: tek alanlı moddaki ilki, azami 7,0 m uzunluğa sahip yekpare çubukların tek bir çalışma alanında işlenmelerine imkân vermektedir salınım moddaki ikincisi, iki farklı çalışma alanında birden fazla parçanın işlenmesine imkan vermektedir. CN eksenlerinin tamamı mutlak olup, makine tekrar başlatıldığında sıfırlanmaya ihtiyaç duymamaktadır. HP versiyonunda, sarkaç modunda çalışma sırasında mengenelerin ve referans durdurucularının maskelenmiş sürede mandrelin aksi çalışma alanına konumlanmalarına imkan veren için 2 ilave eksen mevcuttur. 4. eksen elektro mandrele CN’de yatay eksen üzerinde -120° ile +120° arası dönme imkanı vermekte, bu sayede profilin üst yüzeyi ve yan yüzeylerin tamamında işlem yapılabilmektedir. X ekseni arabasının üzerinde bulunan 12 yuvalı takım deposuna, azami 250 mm’lik bir bıçak ve bir açısal ünite yüklenebilir. Hareketli çalışma düzlemi parça yükleme/boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmakta ve Y ekseni üzerindeki çalışılabilir kesiti önemli şekilde artırmaktadır.

Technical data arrow_drop_down
EKSEN DEPLASMANI 
X EKSENİ (yatay) (mm)
7.660
Y EKSENİ (yanal) (mm)
1.000
Z EKSENİ (dikey) (mm)
450
A EKSENİ (elektro mandren yatay eksen rotasyonu)
-120° ÷ +120°
ELEKTRO MANDREL 
S1 azami gücü (kW)
8,5
S6 azami gücü (%60) (kW)
10
Azami hız (devir/dak.)
24.000
Takım bağlantı konisi
HSK - 63F
Otomatik takım taşıyıcı bağlantısı
 
Isı eşanjörlü soğutma
 
Simültane enterpolasyon imkanlı, 4 eksen üzerinde yönlendirilen elektro mandren
 
ÇALIŞMA ALANI 
ÇEKME KAPASİTESİ (alüminyum ve geçiş deliği üzerinde erkekli) 
Dengeleyici ile
M8
Rijit (isteğe bağlı)
M10
PARÇA SABİTLEME 
Standart pnömatik mengene sayısı
8
Maksimum pnömatik mengene sayısı
12
Beher alan için azami mengene sayısı
6
Bağımsız H ve P eksenleri vasıtası ile otomatik çene ve referans durdurucularını konumlandırma
 
TAŞIYICI GÖVDESİ OTOMATİK ALET DEPOSU 
Azami alet deposu sayısı
12
Depoya monte edilebilir maksimum bıçak çapı (mm)
Ø = 250
FONKSİYONELLİK 
Çoklu parça işleyişi
 
Dinamik sarkaç çalışması
 
X nominal azami uzunluğun iki katına kadar ebat dışı işleme
 
5 adıma kadar baz multistep işleme
 
Çok adımlı otomatik işleme yönetimi
 
Y’de çok parçalı işleme
 
4 yüzey üzerinde işleme için parça döndürme
 
Dahil       
Mevcut
Elektro başlık 4 eksen -S-
S1'de yüksek torklu 8,5 kW elektro mandren, endüstriyel sektöründeki tipik ağır işlerin yürütülmesine olanak verir. Rijit kılavuz çekmelerin gerçekleştirilmesi için isteğe bağlı olarak kodlayıcı 10,5 kW’lik elektro mandren mevcuttur. Elektro mandrenin B ekseni boyunca dönmesi, tekrar konumlandırmadan profilin 3 yüzeyi üzerinde işlem yapma imkanı vermektedir. Genelde alüminyum çekme parçaların işlenmesinde kullanılmakta olup, minimum yağ dağılımlı ya yağ emülsiyonlu mikro buharlı çifte depolu yağlama tesisatı sayesinde çelik profillerin de işlenmesine imkan vermektedir.
CNC işleme merkezleri Comet S6 HP Elektro başlık 4 eksen -S- Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S6 HP Dinamik sarkaç modu Emmegi
Dinamik sarkaç modu
Yenilikçi çalışma modu, çalışma parçasını yükleme boşaltma esnasında ki makinenin durağan sürelerini en aza indirir. İki ayrı ve bağımsız çalışma alanında sistem, bir yandan çekme parçaların yüklenmesine/boşaltılmasına, öte yandan farklı uzunlukları ve/veya kodları bulunan parçaların işlenmesine eş zamanlı olarak imkan vermektedir. Bu çözüm makineyi kilit sektörü, küçük sipariş ve farklı parçalardan oluşan küçük üretim partileri açısından son derece esnek ve uygun kılar.
HP versiyonu
Comer’in iki çalışma modu mevcuttur: ya azami 7 m uzunluğa kadar olan çubuklar için tek bir çalışma alanı ya da sarkaç modunda iki adet bağımsız çalışma alanı. HP versiyonu makine, sarkaç modunda mengenelerin kısa sürede konumlandırılmasına imkan veren referans durduruculara ve mengenelerin konumlandırılmasında kullanılan 2 ilave eksene sahiptir.
CNC işleme merkezleri Comet S6 HP Mengene konumlandırıcısı Emmegi
Mengene konumlandırıcısı
Mengene gruplarının konumlandırılması, üzerinde referans durdurucusu bulunan ve X eksenine paralel olan iki sayısal kontrollü H ve P ekseni tarafından gerçekleştirilir. Bu çözüm, beher mengene çifti için bir profil olmak üzere çoklu parça modunda çalışmaya imkan vermek üzere makine boyunca durdurucuların yerleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra çenelerin konumlandırılması, mandrenin işlevsel durumuında bağımsız olarak gerçekleşmektedir (X ekseni).
Camlı koruma
Güvenlik, mükemmellik, dayanıklılık, uzun ömür. Yeni Comet merkezlerinin siperleri için camı seçmenin avantajları. Cam ayrıca kolayca temizlenebilmekte ve çizikler ile aşınmaya karşı daha dirençli olabilmektedir. Işıklı renkli bir ara yüz sayesinde makine kesimleri makine durumlarının belirtilmekte işlevseldir. Vizörün tamamı aşağıya doğru kayarak parçaların yüklenmesini kolaylaştırmaktadır; bunun yanı sıra uç kısımlar, gerektiğinde destek düzlemi olarak vazife göre alüminyum siperler ile donatılmıştır.
CNC işleme merkezleri Comet S6 HP Operatör ara yüzü Emmegi
Operatör ara yüzü
Ekranın dikey eksenin etrafında döndürülmesi imkanı, operatörün ekranı her noktadan görebilmesine imkan vermektedir. Operatör ara yüzü 16:9 formatında portre modunda 24”’lik dokunmatik bir ekrana sahiptir. PC ve CNC ile haberleşme sağlamak için tüm gerekli USB girişleri mevcuttur. Ayrıca tuş paneli, fare, barkod okuyucu ve uzak tuş takımı bağlantı donanımı da bulunmaktadır.
Alet deposu

Takım değişim operasyonları için etkili bir süre azaltmasına olanak veren takım sapı boşluğu X dingili üzerine aşağıda ve elektro muyluya nispeten geri pozisyonda sabitlenmiştir. Bu işlev, ilgili konumlanmalarda elektro muyluda tek başına hareket ettiğinden takım sapı boşluğuna ulaşılmak için hareketi önleyerek çekim başı ve kuyruğundaki çalışmalarında özellikle kullanışlıdır. Takım sapı deposu, operatörün kararına göre düzenlenebilen, ilgili takımları ile birlikte 12 takım sapı barındırabilir. Takım sapının her pozisyonu, koninin doğru pozisyonunu saptayan bir sensör ile donatılmıştır.

CNC işleme merkezleri Comet S6 HP Alet deposu Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S6 HP Geri çekilen tipte tünel Emmegi
Geri çekilen tipte tünel (Opsiyonel)
Makinenin estetiğine ve tasarımına entegre edilmiş olup, şeffaflık ve hafiflik kazandıran delikli sac sayesinde tünel, gerektiğinde açılıp kapanmaktadır. Gerekmediğinde uzunluğunu kısaltarak atölyede yer tasarrufu sağlamaktadır. Talaş taşıyıcı bandın çıkış alanı ve motoru, estetik ve işlevsel bir tasarım amacı çerçevesinde alt kısma entegre edilmiştir.
Etiket yazıcısı (Opsiyonel)
Sanayi tipi etiket yazıcısı, kesilen beher profilin kesim listesinden gelen tanımlayıcı özellikleri ile tanımlanmasına imkan vermektedir. Bunun yanı sıra bar kodun basılması profilin kolayca tanımlanmasına imkan vermekte, Çalışma Merkezleri ya da destekli montaj hatları üzerindeki müteakip işleme aşamaları için özellikle fayda sağlamaktadır.
CNC işleme merkezleri Comet S6 HP Etiket yazıcısı Emmegi

Others Products