Alüminyum, PVC, genel olarak hafif alaşımlar ve çelik çubukların ya da parçaların işlenmesine yönelik 5 kontrollü eksenli CNC çalışma merkezi. İki çalışma modu mevcuttur: yada boyu 7,0 m’ye kadar olan çubukları için tek bir çaışma alanı ya da sarkaç modunda iki tane bağımsız çalışma alanı.HP versiyonunda, sarkaç modunda çalışma sırasında mengenelerin maskelenmiş sürede konumlanmalarına imkan veren mengelerin ve referans durdurucuların konumlandırılması için 2 ilave eksen mevcuttur. 4. ve 5. eksen elektro mandrele yatay eksende –15° ile 90° arası, dikey eksende de 0° ile 720° arası süekli olarak CN’ye dönme ve profilin üst yüzeyi ile tüm yaz yüzeyleri üzerinde işlem yapma imkanı vermektedir. X eksen arabasının üzerinde, diskli frezeyi de misafir edebilen 12 yuvalı takım deposuna sahiptir. Bunun yanı sıra, parça yükleme/boşaltma işlemini kolaylaştıran ve işlenebilir kesiti önmeli ölçüde artıran hareketli çalışma düzlemi mevcuttur.

Technical data arrow_drop_down
EKSEN DEPLASMANI 
X EKSENİ (yatay) (mm)
7.660
Z EKSENİ (dikey) (mm)
450
Y EKSENİ (yanal) (mm)
1.000
B EKSENİ (elektro mandren yatay eksen dönüşü)
-15° ÷ +90°
C EKSENİ (elektro mandren dikey eksen dönüşü)
-360° ÷ +360°
ELEKTRO MANDREL 
S1 azami gücü (kW)
8,5
S6 azami gücü (%60) (kW)
10
Azami hız (devir/dak.)
24.000
Takım bağlantı konisi
HSK - 63F
Otomatik takım taşıyıcı bağlantısı
 
Isı eşanjörlü soğutma
 
Simültane enterpolasyon imkanlı, 5 eksen üzerinde yönlendirilen elektro mandren
 
ÇALIŞMA ALANI 
ÇEKME KAPASİTESİ (alüminyum ve geçiş deliği üzerinde erkekli) 
Dengeleyici ile
M8
Rijit (isteğe bağlı)
M10
PARÇA SABİTLEME 
Standart pnömatik mengene sayısı
8
Maksimum pnömatik mengene sayısı
12
Bağımsız H ve P eksenleri vasıtası ile otomatik çene ve referans durdurucularını konumlandırma
 
Beher alan için azami mengene sayısı
6
TAŞIYICI GÖVDESİ OTOMATİK ALET DEPOSU 
Azami alet deposu sayısı
12
Depoya monte edilebilir maksimum bıçak çapı (mm)
Ø = 250
FONKSİYONELLİK 
Çoklu parça işleyişi
 
Dinamik sarkaç çalışması
 
X nominal azami uzunluğun iki katına kadar ebat dışı işleme
 
5 adıma kadar baz multistep işleme
 
Çok adımlı otomatik işleme yönetimi
 
Y’de çok parçalı işleme
 
4 yüzey üzerinde işleme için parça döndürme
 
Dahil       
Mevcut
Elektro başlık 5 eksen -R-

S1'de yüksek dönme momentli 8,5 kW elektro muylu, endüstriyel sektöründeki tipik ağır işlerin yürütülmesine olanak verir. İsteğe bağlı olarak, performansın daha da artırılması amacı ile, katı çekme işlemi için kodlayıcılı 11 kW elektro mandren mevcuttur. Elektro mandrenin B ve C eksenleri boyunca dönmesi, tekrar konumlandırmadan profilin 5 yüzeyi üzerinde işlem yapma imkanı vermektedir. Yazılım aracılığı ile ayarlanabilen yağlama donanımı sayesinde alüminyum profil ve bazı çekme çelik türleri üzerinde kullanma imkanı bulunur. Çift depo sayesinde gerek minimum yağ dağılım gerekse yağ emülsiyonlu mikro buharlı kullanım mümkündür.

CNC işleme merkezleri Comet R6 HP Elektro başlık 5 eksen -R- Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet R6 HP Dinamik sarkaç modu Emmegi
Dinamik sarkaç modu
Yenilikçi çalışma modu, çalışma parçasını yükleme boşaltma esnasında ki makinenin durağan sürelerini en aza indirir. İki ayrı ve bağımsız çalışma alanında sistem, bir yandan çekme parçaların yüklenmesine/boşaltılmasına, öte yandan farklı uzunlukları ve/veya kodları bulunan parçaların işlenmesine eş zamanlı olarak imkan vermektedir. Bu çözüm makineyi kilit sektörü, küçük sipariş ve farklı parçalardan oluşan küçük üretim partileri açısından son derece esnek ve uygun kılar.
HP versiyonu
Comer’in iki çalışma modu mevcuttur: ya azami 7 m uzunluğa kadar olan çubuklar için tek bir çalışma alanı ya da sarkaç modunda iki adet bağımsız çalışma alanı. HP versiyonu makine, sarkaç modunda mengenelerin kısa sürede konumlandırılmasına imkan veren referans durduruculara ve mengenelerin konumlandırılmasında kullanılan 2 ilave eksene sahiptir.
CNC işleme merkezleri Comet R6 HP Mengene konumlandırıcısı Emmegi
Mengene konumlandırıcısı
Mengene gruplarının konumlandırılması, üzerinde referans durdurucusu bulunan ve X eksenine paralel olan iki sayısal kontrollü H ve P ekseni tarafından gerçekleştirilir. Bu çözüm, beher mengene çifti için bir profil olmak üzere çoklu parça modunda çalışmaya imkan vermek üzere makine boyunca durdurucuların yerleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra çenelerin konumlandırılması, mandrenin işlevsel durumuında bağımsız olarak gerçekleşmektedir (X ekseni).
Operatör ara yüzü
Ekranın dikey eksenin etrafında döndürülmesi imkanı, operatörün ekranı her noktadan görebilmesine imkan vermektedir. Operatör ara yüzü 16:9 formatında portre modunda 24”’lik dokunmatik bir ekrana sahiptir. PC ve CNC ile haberleşme sağlamak için tüm gerekli USB girişleri mevcuttur. Ayrıca tuş paneli, fare, barkod okuyucu ve uzak tuş takımı bağlantı donanımı da bulunmaktadır.
CNC işleme merkezleri Comet R6 HP Operatör ara yüzü Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet R6 HP Alet deposu Emmegi
Alet deposu
Takım değişim operasyonları için etkili bir süre azaltmasına olanak veren takım sapı boşluğu X dingili üzerine aşağıda ve elektro muyluya nispeten geri pozisyonda sabitlenmiştir. Bu işlev, ilgili konumlanmalarda elektro muyluda tek başına hareket ettiğinden takım sapı boşluğuna ulaşılmak için hareketi önleyerek çekim başı ve kuyruğundaki çalışmalarında özellikle kullanışlıdır. Depo, operatörün kararına göre düzenlenebilen, azami 250 mm çapa sahip bıçak dahil, ilgili takımları ile birlikte 12 takım taşıyıcı barındırabilir. Takım sapının her pozisyonu, koninin doğru pozisyonunu saptayan bir sensör ile donatılmıştır.

Others Products