Alüminyum, PVC, genel olarak hafif alaşımlar ve çelik çubukların ya da parçaların işlenmesine yönelik 4 kontrollü eksenki CNC çalışma merkezi. İki çalışma modu mevcuttur: yada boyu 7 m’ye kadar olan çubukları için tek bir çaışma alanı ya da sarkaç modunda iki tane bağımsız çalışma alanı. Makine, dinamik sarkaç modunda çalışma sırasında mengenelerin maskelenmiş sürede konumlanmasına imkan veren bağımsız motorlu mengeneler ile donatılmışitır. CN’nin 4. ekseni, elektro mandrene yatay eksen üzerinde -120° ile +120° arası dönme ve herhangi bir ara açıya yerleşebilme imkanı vermektedir. Dolayısı ile makine, mezkur aralıkta bulunan her eğimde profilin üst yüzünde ve yan yüzlerinin tamamında işleme gerçekleştirebilmektedir. X eksen arabasının üzerinde, diskli frezeyi de misafir edebilen 12 yuvalı takım deposuna sahiptir. Bunun yanı sıra, parça yükleme/boşaltma işlemini kolaylaştıran ve işlenebilir kesiti önemli ölçüde artıran hareketli çalışma düzlemi mevcuttur.

Technical data arrow_drop_down
EKSEN DEPLASMANI 
X EKSENİ (yatay) (mm)
7.340
Y EKSENİ (yanal) (mm)
1.000
Z EKSENİ (dikey) (mm)
450
A EKSENİ (elektro mandren yatay eksen rotasyonu)
-120° ÷ +120°
ELEKTRO MANDREL 
S1 azami gücü (kW)
8,5
S6 azami gücü (%60) (kW)
10
Azami hız (devir/dak.)
24.000
Takım bağlantı konisi
HSK - 63F
Otomatik takım taşıyıcı bağlantısı
 
Isı eşanjörlü soğutma
 
Simültane enterpolasyon imkanlı, 4 eksen üzerinde yönlendirilen elektro mandren
 
ÇALIŞMA ALANI 
ÇEKME KAPASİTESİ (alüminyum ve geçiş deliği üzerinde erkekli) 
Dengeleyici ile
M8
Rijit (isteğe bağlı)
M10
PARÇA SABİTLEME 
Standart pnömatik mengene sayısı
8
Maksimum pnömatik mengene sayısı
12
Bağımsız motorlu mengeneler
 
Beher alan için azami mengene sayısı
6
TAŞIYICI GÖVDESİ OTOMATİK ALET DEPOSU 
Azami alet deposu sayısı
12
Depoya monte edilebilir maksimum bıçak çapı (mm)
Ø = 250
FONKSİYONELLİK 
Çoklu parça işleyişi
 
Dinamik sarkaç çalışması
 
5 adıma kadar baz multistep işleme
 
Çok adımlı otomatik işleme yönetimi
 
X nominal azami uzunluğun iki katına kadar ebat dışı işleme
 
Y’de çok parçalı işleme
 
4 yüzey üzerinde işleme için parça döndürme
 
Dahil       
Mevcut
Elektro başlık 4 eksen -S-
S1'de yüksek torklu 8,5 kW elektro mandren, endüstriyel sektöründeki tipik ağır işlerin yürütülmesine olanak verir. Rijit kılavuz çekmelerin gerçekleştirilmesi için isteğe bağlı olarak kodlayıcı 10,5 kW’lik elektro mandren mevcuttur. Elektro mandrenin B ekseni boyunca dönmesi, tekrar konumlandırmadan profilin 3 yüzeyi üzerinde işlem yapma imkanı vermektedir. Genelde alüminyum çekme parçaların işlenmesinde kullanılmakta olup, minimum yağ dağılımlı ya yağ emülsiyonlu mikro buharlı çifte depolu yağlama tesisatı sayesinde çelik profillerin de işlenmesine imkan vermektedir.
CNC işleme merkezleri Comet S6 I Elektro başlık 4 eksen -S- Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S6 I Operatör ara yüzü Emmegi
Operatör ara yüzü
Ekranın dikey eksenin etrafında döndürülmesi imkanı, operatörün ekranı her noktadan görebilmesine imkan vermektedir. Operatör ara yüzü 16:9 formatında portre modunda 24”’lik dokunmatik bir ekrana sahiptir. PC ve CNC ile haberleşme sağlamak için tüm gerekli USB girişleri mevcuttur. Ayrıca tuş paneli, fare, barkod okuyucu ve uzak tuş takımı bağlantı donanımı da bulunmaktadır.
Dinamik sarkaç modu
Yenilikçi çalışma modu, çalışma parçasını yükleme boşaltma esnasında ki makinenin durağan sürelerini en aza indirir. İki ayrı ve bağımsız çalışma alanında sistem, bir yandan çekme parçaların yüklenmesine/boşaltılmasına, öte yandan farklı uzunlukları ve/veya kodları bulunan parçaların işlenmesine eş zamanlı olarak imkan vermektedir. Bu çözüm makineyi kilit sektörü, küçük sipariş ve farklı parçalardan oluşan küçük üretim partileri açısından son derece esnek ve uygun kılar.
CNC işleme merkezleri Comet S6 I Dinamik sarkaç modu Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S6 I Motorlu mengeneler Emmegi
Motorlu mengeneler
Her biri kendi motoru bulunan motorlu mengeneler, bağımsız bir şekilde çalışma alanına yerleşebilmektedir. CNC mengelenerin ve elektro mandrenin hareketlerini sarkaç modunda iki farklı çalışma alanında eş zamanlı olarak idare etmektedir. Bu durum, önemli üretkenlik artışına imkan vermektedir. Mutlak referanslı eksenlerin kullanılması, her tekrar çalıştırıldığında makinenin kısa sürede başlatılmasına imkan vermektedir.
Alet deposu

Takım değişim operasyonları için etkili bir süre azaltmasına olanak veren takım sapı boşluğu X dingili üzerine aşağıda ve elektro muyluya nispeten geri pozisyonda sabitlenmiştir. Bu işlev, ilgili konumlanmalarda elektro muyluda tek başına hareket ettiğinden takım sapı boşluğuna ulaşılmak için hareketi önleyerek çekim başı ve kuyruğundaki çalışmalarında özellikle kullanışlıdır. Takım sapı deposu, operatörün kararına göre düzenlenebilen, ilgili takımları ile birlikte 12 takım sapı barındırabilir. Takım sapının her pozisyonu, koninin doğru pozisyonunu saptayan bir sensör ile donatılmıştır.

CNC işleme merkezleri Comet S6 I Alet deposu Emmegi
Camlı koruma
Güvenlik, mükemmellik, dayanıklılık, uzun ömür. Yeni Comet merkezlerinin siperleri için camı seçmenin avantajları. Cam ayrıca kolayca temizlenebilmekte ve çizikler ile aşınmaya karşı daha dirençli olabilmektedir. Işıklı renkli bir ara yüz sayesinde makine kesimleri makine durumlarının belirtilmekte işlevseldir. Vizörün tamamı aşağıya doğru kayarak parçaların yüklenmesini kolaylaştırmaktadır; bunun yanı sıra uç kısımlar, gerektiğinde destek düzlemi olarak vazife göre alüminyum siperler ile donatılmıştır.
Geri çekilen tipte tünel (Opsiyonel)
Makinenin estetiğine ve tasarımına entegre edilmiş olup, şeffaflık ve hafiflik kazandıran delikli sac sayesinde tünel, gerektiğinde açılıp kapanmaktadır. Gerekmediğinde uzunluğunu kısaltarak atölyede yer tasarrufu sağlamaktadır. Talaş taşıyıcı bandın çıkış alanı ve motoru, estetik ve işlevsel bir tasarım amacı çerçevesinde alt kısma entegre edilmiştir.
CNC işleme merkezleri Comet S6 I Geri çekilen tipte tünel Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S6 I Etiket yazıcısı Emmegi
Etiket yazıcısı (Opsiyonel)
Sanayi tipi etiket yazıcısı, kesilen beher profilin kesim listesinden gelen tanımlayıcı özellikleri ile tanımlanmasına imkan vermektedir. Bunun yanı sıra bar kodun basılması profilin kolayca tanımlanmasına imkan vermekte, Çalışma Merkezleri ya da destekli montaj hatları üzerindeki müteakip işleme aşamaları için özellikle fayda sağlamaktadır.

Others Products