Boyu 4 m’ye kadar olan alüminyum, PVC, genel olarak hafif alaşımlar ve çelik çubukların ya da parçaların işlenmesine yönelik 4 kontrollü eksenli CNC çalışma merkezi. CN’nin 4. ekseni, elektro mandrene yatay eksen üzerinde -120° ile +120° arası dönme ve herhangi bir ara açıya yerleşebilme imkanı vermektedir. Dolayısı ile makine, mezkur aralıkta bulunan her eğimde profilin üst yüzünde ve yan yüzlerinin tamamında işleme gerçekleştirebilmektedir. X eksen arabasının üzerinde, diskli frezeyi de misafir edebilen 12 yuvalı takım deposuna sahiptir. Bunun yanı sıra, parça yükleme/boşaltma işlemini kolaylaştıran ve işlenebilir kesiti önemli ölçüde artıran hareketli çalışma düzlemi mevcuttur.

Technical data arrow_drop_down
EKSEN DEPLASMANI 
X EKSENİ (yatay) (mm)
3.950
Y EKSENİ (yanal) (mm)
1.000
Z EKSENİ (dikey) (mm)
450
A EKSENİ (elektro mandren yatay eksen rotasyonu)
-120° ÷ +120°
ELEKTRO MANDREL 
S1 azami gücü (kW)
8,5
S6 azami gücü (%60) (kW)
10
Azami hız (devir/dak.)
24.000
Takım bağlantı konisi
HSK - 63F
Otomatik takım taşıyıcı bağlantısı
 
Isı eşanjörlü soğutma
 
Simültane enterpolasyon imkanlı, 4 eksen üzerinde yönlendirilen elektro mandren
 
ÇALIŞMA ALANI 
ÇEKME KAPASİTESİ (alüminyum ve geçiş deliği üzerinde erkekli) 
Dengeleyici ile
M8
Rijit (isteğe bağlı)
M10
PARÇA SABİTLEME 
Standart pnömatik mengene sayısı
4
Maksimum pnömatik mengene sayısı
6
X ekseni vasıtası ile otomatik mengene konumlandırma
 
TAŞIYICI GÖVDESİ OTOMATİK ALET DEPOSU 
Azami alet deposu sayısı
12
Depoya monte edilebilir maksimum bıçak çapı (mm)
Ø = 250
EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR 
Makine ile bağlantılı koruyucu kabin
 
Katmanlı koruyucu cam
 
Geri çekilen tipte yan tüneller
 
FONKSİYONELLİK 
Çoklu parça işleyişi
 
X nominal azami uzunluğun iki katına kadar ebat dışı işleme
 
5 adıma kadar baz multistep işleme
 
Y’de çok parçalı işleme
 
4 yüzey üzerinde işleme için parça döndürme
 
Dahil       
Mevcut
Elektro başlık 4 eksen -S-
S1'de yüksek torklu 8,5 kW elektro mandren, endüstriyel sektöründeki tipik ağır işlerin yürütülmesine olanak verir. Rijit kılavuz çekmelerin gerçekleştirilmesi için isteğe bağlı olarak kodlayıcı 10,5 kW’lik elektro mandren mevcuttur. Elektro mandrenin B ekseni boyunca dönmesi, tekrar konumlandırmadan profilin 3 yüzeyi üzerinde işlem yapma imkanı vermektedir. Genelde alüminyum çekme parçaların işlenmesinde kullanılmakta olup, minimum yağ dağılımlı ya yağ emülsiyonlu mikro buharlı çifte depolu yağlama tesisatı sayesinde çelik profillerin de işlenmesine imkan vermektedir.
CNC işleme merkezleri Comet S4 Elektro başlık 4 eksen -S- Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S4 Operatör ara yüzü Emmegi
Operatör ara yüzü
Ekranın dikey eksenin etrafında döndürülmesi imkanı, operatörün ekranı her noktadan görebilmesine imkan vermektedir. Operatör ara yüzü 16:9 formatında portre modunda 24”’lik dokunmatik bir ekrana sahiptir. PC ve CNC ile haberleşme sağlamak için tüm gerekli USB girişleri mevcuttur. Ayrıca tuş paneli, fare, barkod okuyucu ve uzak tuş takımı bağlantı donanımı da bulunmaktadır.
Mengeneler
Makinenin yazılımı, çalışılacak parçanın uzunluğu ve yapılacak işlemler doğrultusunda tam bir güvenlik içinde her menteşe grubunun konumlandırma kotasını belirleyecek düzeydedir. Otomatik pozisyonlama, her mengene grubuna kenetlenecek ve taşıyıcının hareketi aracılığı ile her mengene grubunu hareket ettirecek yeterliliktedir. Bu operasyon maksimum hız ve hassasiyet ile gerçekleştirilirken zaman kayıpları çarpma riski önlenir, diğer yandan makinenin az tecrübeli operatörler tarafından kullanımı da kolaylaşır.
CNC işleme merkezleri Comet S4 Mengeneler Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S4 Pnömatik durdurucular Emmegi
Pnömatik durdurucular
Makinede biri sol yanda (standart) diğeri sağ yanda monte edilen (isteğe bağlı) dayanıklı darbeli durdurucular mevcut olup çubuğa referans sağlarlar. Her durdurma geri çekilen tipte ve makinenin yazılımındaki çalışmalara bağlı otomatik olarak seçilebilen pnömatik bir silindir aracılığı ile gerçekleşir. Çift darbenin avantajı, çoklu çalışmalarda birden fazla profil yükleme imkanı, çubuk ya da parçayı pozisyonlama imkanı ve çok uzun parçalarla çalışma imkanı olarak özetlenebilir.
Alet deposu

Takım değişim operasyonları için etkili bir süre azaltmasına olanak veren takım sapı boşluğu X dingili üzerine aşağıda ve elektro muyluya nispeten geri pozisyonda sabitlenmiştir. Bu işlev, ilgili konumlanmalarda elektro muyluda tek başına hareket ettiğinden takım sapı boşluğuna ulaşılmak için hareketi önleyerek çekim başı ve kuyruğundaki çalışmalarında özellikle kullanışlıdır. Takım sapı deposu, operatörün kararına göre düzenlenebilen, ilgili takımları ile birlikte 12 takım sapı barındırabilir. Takım sapının her pozisyonu, koninin doğru pozisyonunu saptayan bir sensör ile donatılmıştır.

CNC işleme merkezleri Comet S4 Alet deposu Emmegi
CNC işleme merkezleri Comet S4 Geri çekilen tipte tünel Emmegi
Geri çekilen tipte tünel
Makinenin estetiğine ve tasarımına entegre edilmiş olup, şeffaflık ve hafiflik kazandıran delikli sac sayesinde tünel, gerektiğinde açılıp kapanmaktadır. Gerekmediğinde uzunluğunu kısaltarak atölyede yer tasarrufu sağlamaktadır. Talaş taşıyıcı bandın çıkış alanı ve motoru, estetik ve işlevsel bir tasarım amacı çerçevesinde alt kısma entegre edilmiştir.
Etiket yazıcısı (Opsiyonel)
Sanayi tipi etiket yazıcısı, kesilen beher profilin kesim listesinden gelen tanımlayıcı özellikleri ile tanımlanmasına imkan vermektedir. Bunun yanı sıra bar kodun basılması profilin kolayca tanımlanmasına imkan vermekte, Çalışma Merkezleri ya da destekli montaj hatları üzerindeki müteakip işleme aşamaları için özellikle fayda sağlamaktadır.
CNC işleme merkezleri Comet S4 Etiket yazıcısı Emmegi

Others Products