5 CNC milli, seyyar portallı, alüminyum, PVC, hafif alaşım ve çelik profiller üzerinde freze, delme ve kesme çalışmaları yapmak amacıyla gerçekleştirilmiş bir çalışma merkezidir. Makinenin hareketli kısmı, hassas kremayerli motorlu bir portal tarafından teşkil edilmektedir. Yüksek güce sahip, HSK-63F takım bağlantılı elektro mandrel (S1’de 11 kW), zorlu işlemeleri dahi mükemmel hassasiyet ve hız ile gerçekleştirilmelerine imkan vermektedir. Yeni yerel koruyucu güvenlik ve ergonomi ihtiyaçlarının azami işlevsellik, erişebilirlik ve aydınlatma ile bağdaştırılabilmesi için tasarlanmıştır. Operatör, işlemlerin yürütülmesini kontrol etmek için geniş cam yüzeylere, temizlik ve, kabinin iki parça halinde tamamen açılma sistemi sayesinde, bakım aşamalarında kullanılmak üzere de kolay erişime sahiptir. İçinde, 18 yuvalı bir takım deposu bulunmaktadır. 450 mm’lik bıçak, özel bir depoya ayrı olarak yerleştirilmektedir. SATELLITE XLE, salınım modunda ve maskelenen zamanda, mandrelin işleme süreçlerine göre aksi çalışma alanında bağımsız şekilde konumlanan yeni motorlu mengeneler ile donatılmıştır. Sağlamak ve küçük ebatlı olan mengeneler, geometrik ayarlarda takım kullanılmadan kolayca yapılandırılabilmektedir. Yeni durdurucular çalışma alanının tamamının kapsanmasına imkan vermekte, profil kafaları üzerinde çalışma durumunda alanı serbest bırakmaktadır. CNC eksenlerinin tamamı mutlak olup, makine tekrar başlatıldığında sıfırlanmaya ihtiyaç duymamaktadır.

Motorlu mengeneler (isteğe bağlı)
Mengene grubu, büyük ebatlı profillerin doğru güvenli ve hızlı şekilde sabitlenmesini garanti edebilmekte, kendi geometrik ayarlar açısından takım kullanımına ihtiyaç duymamaktadır. Beher grup, makine düzlemi üzerinde doğrusal kılavuzlar ile hareket etmektedir. Her biri kendi motoru bulunan motorlu mengeneler, bağımsız bir şekilde çalışma alanına yerleşebilmektedir. Dinamik salınım modunda CNC, çenelerin ve seyyar portalın iki farklı çalışma alanındaki hareketlerini eş zamanlı olarak yönetmektedir; bu durum, önemli üretkenlik artışına imkan vermektedir. Mutlak referanslı eksenlerin kullanılması, her tekrar çalıştırıldığında makinenin kısa sürede başlatılmasına imkan vermektedir.
CNC işleme merkezleri Satellite XLE Motorlu mengeneler (isteğe bağlı) Emmegi
CNC işleme merkezleri Satellite XLE Kabin Emmegi
Kabin

Yerel koruyucu güvenlik ve ergonomi ihtiyaçlarının azami işlevsellik, ses yalıtımı, erişebilirlik ve aydınlatma ile bağdaştırılabilmesi için tasarlanmıştır. Özel ve yenilikçi tasarım, makineyi eşsiz ve tek hale getirmektedir. Geniş camlar operatöre, işlemlerin yürütülmesini basit ve güvenli şekilde takip etme imkanı vermektedir. Kabinin iç yapısı, talaş ve firelerin taşıyıcı bandın bulunduğu kaideye doğru sevk edilmesini optimize etmekte, hassas aksamın tamamının bakım ve temizlik aşamalarını kolaylaştırmaktadır. İsteğe bağlı olarak kabine entegre edilen aspiratör, işleme dumanlarının özel olarak tahliyesine imkan vermektedir.

Alet deposu
18 yuvalı takım taşıma deposu doğrudan makinenin arabasının üzerine kurulmuştur; özel bir alanda bulunan arka konumu, işlem talaşlarından azami korumayı sağlamaktadır. Yuvalı yatak, azami güvenirliği, sessizliği ve döngü optimizasyonuna imkan vermektedir. Takım taşıma deposunda, 250 mm çapa sahip bir diskli freze yerleştirilebilir. Bahse konu takım, bileşik kesimlerin, düz kesimlerin, doğrama ve düzeltme işlemlerinin azami hız, güvenlik ve hassasiyet ile yürütülmesine imkan vermektedir.
CNC işleme merkezleri Satellite XLE Alet deposu Emmegi
CNC işleme merkezleri Satellite XLE Bıçak deposu Emmegi
Bıçak deposu

Azami çapı 450 mm olan bıçak takımı, özel ve diğer takımlardan ayrı bir depoda bulunmaktadır. HSK- 63F takım bağlantısına sahip olup, parçayı kesmek için elektro kafanın 5 enterpole eksenini kullanarak çalışabilmektedir. İsteğe bağlı uygun yazılım aracılığı ile doğrudan ham çubukta kesim ve ayırma işlemlerine imkan vermektedir.

Kesim ve ayırma (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı kesim ve ayırma işlevselliği, tek bir çubuktan birden fazla işlenmiş ve ayrılmış profilin elde edilmesine imkan vermekte, ayrı kısımların önceden işlenmesinin önüne geçmektedir. Bıçak grubunun geniş kesim kapasitesi, büyük ebatlı profiller üzerinde ayırma kesimlerinin yürütülmesine imkan vermektedir. Makine, profillerin müteakip aşamalardaki yönetimini optimize etmek amacı ile etiket yazıcısı ile donatılabilir.

CNC işleme merkezleri Satellite XLE Kesim ve ayırma (isteğe bağlı) Emmegi

Others Products