5-axlig dubbelsåg för aluminium, PVC och lättmetaller med automatisk förflyttning av det rörliga huvudet och servodriven inställning av alla vinklar från 22,5° (inåt) till 45° (utåt). HM-klingorna 600 mm kan användas i två olika lägen. I standardläget placeras profilerna i vertikalt läge upp till en höjd av 350 mm. I radiellt läge är det möjligt att kapa upp till 240 mm breda profiler i 45°. I E-versionen är klingmatningen servodriven för att säkerställa en optimal matningshastighet och slaglängd. Positioneringen görs via ett magnetband, som kan lagra positionerna för att undvika referenssökningar. Styrsystemet består av kontrollpanel med pekskärm med en avancerad programvara för både enstyckskörning och optimering. Maskinen är helt inbyggd för maximal säkerhet och bäst möjliga arbetsmiljö och ergonomi.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Kontroll av elektronisk X-axel
 
Positioneringshastighet X-axel standard (m/min)
25
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Detektering av kapenhetens lutning med ett direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Elektronisk kontroll av mellanvinklar
 
Vinkling inåt max.
22°30'
Vinkling utåt max.
45°
Elektronisk CN-axel för klingmatning
 
Elektronisk tjockleksmätare av profil
 
KAPENHET 
HM-klingor
2
Nominell effekt borstlös klingmotor – version L (kW)
1,5
Toppeffekt för borstlös klingmotor – version L (kW)
4,5
Nominell effekt borstlös klingmotor – version H (kW)
2,5
Toppeffekt för borstlös klingmotor – version H (kW)
7,5
KAPDIAGRAM 
ARBETSOMRÅDE 
Effektiv kapning, beroende på modell (mm)
5.000 / 6.000
Minsta kapning för 2 huvuden i 90° (mm)
390
Minsta kapning med programvara PRO med 2 huvuden 90° (mm)
280
Minsta kapning med programvara PRO med 2 interna huvuden 45° (mm)
520
Minimal kapfunktion med programvara SLICE (mm)
0
Maximal profilbredd med standardkapning (mm)
167
Maximal profilhöjd med radiell kapning i 90° (mm)
215
Maximal profilhöjd med radiell kapning i 45° utåt (mm)
90
Maximal profilhöjd med radiell kapning i 45° inåt (mm)
150
Maximal profilbredd med radiell kapning (mm)
240
SÄKERHET OCH SKYDD 
Integrerat främre skydd med elektrisk manövrering
 
Ljudisolerad kabin med fullständigt skydd med innerbelysning
 
POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL 
Två pneumatiska horisontella klampar med enhet ”lågtryck”
 
Klamparnas horisontella vridmoment för vertikal fastspänning
 
Ytterligare två horisontella klampar
 
Manuell registrering positionering av klampar på grafiskt gränssnitt
 
DIGICLAMP – digitalt kontrollsystem för positionering och övervakning av klampar
 
Mellanliggande stöd för pneumatisk profil
 
Rullbana på rörligt huvud med pneumatiska profilstöd med servostyrning
 
Ingår       
Tillgänglig
Virtuell axel för gerkapning

Geringsmöjligheter på varje kaphuvud, ner till 22°30’ inåt, klingmatningen är radiellt bakifrån. Denna patenterade lösning gör att profiler kan enkelt placeras och såkert spännas fast på arbetsbordet. Positioneringen med ett absolut magnetband kräver ingen kalibrering som förkortar uppstartsfasen av maskinen.

Dubbla geringssågar Precision RS Virtuell axel för gerkapning Emmegi
Dubbla geringssågar Precision RS Radiell kapning Emmegi
Radiell kapning
Denna patenterade funktion möjliggör kapning av mycket breda profiler. Sågarmen som håller klingan kan köra ut ur såghuset och förlänger därmed klingans matningsrörelse.
Kontroll
Kontrollpanelen, ergonomisk och extremt avancerad, använder en pekskärm på 10,4” och en helt och hållet anpassad programvara med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin, i Microsoft Windows®-miljön. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för profilens in- och utmatning.
Dubbla geringssågar Precision RS Kontroll Emmegi
Dubbla geringssågar Precision RS Fastspänning av profil Emmegi
Fastspänning av profil

Med det breda utrymmet som garanteras av den virtuella axeln, klampas profilen för kapningen med precision på ett säkert sätt med hjälp av två horisontella tryckdon. Vid behov för vertikal låsning finns ett patenterat system med horisontella spännfötter som möjliggör horisontell låsning av profilen. Precision kan utrustas med en rullbana på det rörliga huvudet, för standard inmatning eller utmatning och på det fasta huvudet för inmatning från vänster sida.

Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.
Dubbla geringssågar Precision RS Etikettskrivare Emmegi
Dubbla geringssågar Precision RS Luftkonditionering för elskåp Emmegi
Luftkonditionering för elskåp (Frivillig)
Med luftkonditioneringen för elskåpet kan temperaturen i elskåpet kontrolleras för att undvika skador på el- och pneumatikkomponenter vid för höga temperaturer. Den skapar en kyld och fuktfri miljö som undviker stillestånd pga. temperatur eller fuktproblem.

Others Products