Dubbelsåg med 9 servoaxlar med automatisk förflyttning av det rörliga huvudet, elektronisk styrda vinkelinställningar i alla plan, servodriven frammatning av klingorna och vertikal rörelse av kapenheterna för att maximera arbetsområdet. Vinkelinställningar från 45° (inåt) till 22°30’(utåt) på den horisontella axeln och från 0 till 45° på den vertikala axeln. HM-klingorna på 600 kan köras i två axlar (ut-in / upp-ner) för att optimera kapområdet i vertikal riktning, för att kapa profiler som är högre än 500 mm och för att säkerställa optimal justering av klinghastighet och slaglängd. Versionen HS (High Speed) har en X-förföytnting som uppnår en högre hastighet. Maskinen är inbyggd för att kunna utföra automatiska bearbetningarna även obemannade.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Kontroll av elektronisk X-axel
 
X-axelns positioneringshastighet (m/min)
20
Positioneringshastighet X-axel version HS (standard) (m/min)
30
Elektronisk kontroll av Y-axel (klingmatning)
 
slaglängd Y-axel (mm)
225
Elektronisk kontroll av Z-axel (förflyttning av vertikal klinga)
 
Slaglängd Y-axel (mm)
160
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Detektering av kapenhetens lutning genom absolut pulsgivare
 
Elektronisk kontroll av mellanvinklar
 
KAPENHET 
HM-klingor
2
Klingadiameter (mm)
600
Klingatjocklek (mm)
5
Effekt klingmotor – version L (kW)
3,6
Effekt klingmotor – version H (kW)
4,4
Elektronisk tjockleksmätare av profil
 
KAPDIAGRAM 
ARBETSOMRÅDE 
Effektiv kapning, beroende på modell (mm)
5.000 / 6.000
Vinkling inåt max.
45°
Vinkling utåt max.
22°30'
Invändig svängvinkel max.
45°
Maxbredd för låsbar profil (mm)
225
Maxlängd för låsbar profil (mm)
180
Minsta kapning för 2 huvuden i 90° (mm)
530
Minsta kapning för 2 huvuden i 45° utåt (mm)
560
Minsta kapning för 2 huvuden i 22°30’ utåt (mm)
640
Minsta kapning med programvara PRO med 2 huvuden 90° (mm)
340
Minsta kapning med programvara PRO med 2 externa huvuden 45° (mm)
370
Minsta kapning med programvara PRO med 2 externa huvuden 22°30’ (mm)
450
SÄKERHET OCH SKYDD 
Integrerat främre skydd med elektrisk manövrering
 
Ljudisolerad kabin med fullständigt skydd med innerbelysning
 
POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL 
Två pneumatiska horisontella klampar med enhet ”lågtryck”
2
Ytterligare två horisontella klampar
 
Två horisontella klampar uppskjutna för kapning <45°
 
Klamparnas horisontella vridmoment för vertikal fastspänning
 
Rullbana på rörligt huvud med pneumatiska profilstöd med servostyrning
 
Extra klamp för profilstöd på rullbana
 
Transportband för kapning stegvis eller automatiskt (exklusive version HS)
 
Litet stödplan på rörligt huvud
 
Litet stödplan på fast huvud
 
Ingår       
Tillgänglig
Låsning av profil

Maskinen är utrustad med rörliga klampgrupper i X och kan utföra, med horisontella klampenheter, en låsning av profilen för en mycket exakt kapning. Vid behov för vertikal klampning, finns ett patenterat system av klampfötter som möjliggör vertikal klampning med horisontella cylindrar. Compound Cut är utrustad med rullbana på det farbara huvudet för dinmatning och -utmatning samt pneumatiska stöd för profilen mellan kaphuvuden.

Dubbla geringssågar Compound Cut Låsning av profil Emmegi
Dubbla geringssågar Compound Cut Kontroll Emmegi
Kontroll
Kontrollpanelen, ergonomisk och extremt avancerad, använder en pekskärm på 10,4” och en helt och hållet anpassad programvara med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin, i Microsoft Windows®-miljön. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för profilens in- och utmatning.
HS – High Speed
Versionen HS - High Speed har en X-axel (positionering rörligt huvud) som är snabbare och utrustad med helstängd baksida och tunnlar på sidorna, för helautomatisk drift som ökar produktiviteten. Säkerhetsegenskaperna i denna version, som är helskyddad under drift, gör det möjligt att använda automatiska kapcykler, även obemannad, vilket ger maximal effektivitet.
Dubbla geringssågar Compound Cut HS – High Speed Emmegi
Dubbla geringssågar Compound Cut Kombinerad kapning Emmegi
Kombinerad kapning
Tiltningen av varje huvud upp till 22°30’ sker via högprecisionsmotor med absolut pulsgivare. För att säkerställa optimal positionering kontrolleras positioneringsnoggrannheten med hjälp av en absolut- pulsgivare.
Klingmatning på 2 axlar
Klingmatningen sker i två axlar. Den vertikala förflyttningen, ökar kapkapaciteten betydligt vad gäller höjden, vilket gör det möjligt att utnyttja den stora klingdiametern maximalt. Klingans rörelsemönster hanteras av programvaran baserat på kapprogrammet, profilen och kapvinklarna.
Dubbla geringssågar Compound Cut Klingmatning på 2 axlar Emmegi
Dubbla geringssågar Compound Cut Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.

Others Products