Precision T2 E-HS

"

Dubbelsåg med 5 servoaxlar för kapning av aluminium, PVC och lättmetaller med automatisk rörelse av det rörliga kaphuvudet och elektronisk hantering av alla vinklar från 45° (inåt) till 15° (utåt) . Servodriven klingmatning med HM-Klinga 550 mm. Tillgänglig med kaplängd 5 eller 6 m.

Versionen HS High Speed har en X-rörelse som uppnår en högre hastighet. Maskinen är helt inbyggd och hardärmed alla nödvändiga skydd för automatisk körning även obemannade.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Kontroll av elektronisk X-axel
 
Positioneringshastighet X-axel version HS (standard) (m/min)
35
Positioneringshastighet X-axel version HS (option) (m/min)
50
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Detektering av kapenhetens lutning med ett direkt mätsystem med absolut magnetband
 
Elektronisk kontroll av mellanvinklar
 
Vinkling inåt max.
45°
Vinkling utåt max.
15°
Matning av hydropneumatiska klingor
 
Elektronisk CN-axel för klingmatning (version E)
 
Effektiv kapning, beroende på modell (mm)
5.000 / 6.000
Minsta kapning för 2 huvuden i 90° (mm)
370
Minsta kapning för 2 huvuden i 45° inåt (mm)
772
Minsta kapning med programvara PRO med 2 huvuden 90° (mm)
260
Minsta kapning med programvara PRO med 2 interna huvuden 45° (mm)
364
Minimal kapfunktion med programvara SLICE (mm)
0
Effektiv skjutkapning med programvara SLICE 200 A (endast för version HS) (mm)
200
Effektiv skjutkapning med programvara SLICE HS (endast för version HS) (mm)
2500
HM-klingor
2
Klingadiameter (mm)
550
Effekt klingmotor (kW)
2.64
Elektronisk tjockleksmätare av profil
 
SÄKERHET OCH SKYDD 
Integrerat främre skydd med elektrisk manövrering
 
Sidotunnlar för skydd och stängsel höger och vänster för vägganslutning
 
Stängsel fjärde sidan
 
Ljudisolerad kabin med fullständigt skydd med innerbelysning
 
SMÖRJNING OCH SUGNING 
Smörjsystem med olja och minimal diffusion
 
Förberedd för automatisk start med extern suganordning
 
Spåntransportband i gummi
 
Passeringsljus för avlägsnande av flis med transportband (endast version HS) (mm)
190 x 220
POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL 
Två pneumatiska horisontella klampar med enhet ”lågtryck”
 
Klamparnas horisontella vridmoment för vertikal fastspänning
 
Två horisontella klampar uppskjutna för kapning <45°
 
Ytterligare två horisontella klampar
 
Manuell registrering positionering av klampar på grafiskt gränssnitt
 
DIGICLAMP – digitalt kontrollsystem för positionering och övervakning av klampar
 
Mellanliggande stöd för pneumatisk profil
 
Rullbana på rörligt huvud med pneumatiska profilstöd med servostyrning
 
Ytterligare klamp som stöd för profil på det rörliga huvudets rullbana
 
Transportband för kapning stegvis eller automatiskt (exklusive version HS)
 
Litet stödplan på rörligt huvud
 
Litet plan för extrastöd på rörligt huvud + horisontell/uppskjuten klamp
 
FUNKTION 
Utförande av enskilda kapningar
 
Optimering av stänger
 
SLICE HS automatisk kapning (skjutkapning med variabla vinklar och längder upp till en effektiv kapning på 2 500 mm)
 
Utförande av cykliska kapningar från kaplistor
 
Specialkapning PRO (kapning av överdimensionerade, underdimensionerade, trubbiga stycken och kilar)
 
Halvautomatiska kapningar SLICE (skjutkapning)
 
SLICE 200 automatisk kapning (skjutkapning med variabla vinklar och längder upp till en effektiv kapning på 200 mm)
 
Utförande av sneda kapningar (mellanvinklar)
 
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Etikettskrivare
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.
Dubbla geringssågar Precision T2 E-HS Etikettskrivare Emmegi
Dubbla geringssågar Precision T2 E-HS Virtuell axel för gerkapning Emmegi
Virtuell axel för gerkapning
Gerning av varje huvud, upp till 15° utåt i både versionerna för aluminium och PVC, klingmatning radiell på skenstyrningar. Denna patenterade lösning gör att eventuella problem med klampning kan elimineras, samt ger hög stabilitet vid frammatningen. Positioneringen av det farbara huvudet med ett absolut magnetband gör att en kalibrering inte är nödvändig.
Fastspänning av profil
Med det breda utrymmet som garanteras av den virtuella axeln, klampas profilen för kapningen med precision på ett säkert sätt med hjälp av två horisontella tryckdon. Vid behov för vertikal låsning finns ett patenterat system med horisontella spännfötter som möjliggör horisontell låsning av profilen.
Dubbla geringssågar Precision T2 E-HS Fastspänning av profil Emmegi
Dubbla geringssågar Precision T2 E-HS HS – High Speed Emmegi
HS – High Speed
Versionen HS - High Speed har högre hastighet för det farbara kaphuvudet som ökar kapaciteten avsevärt. Maskinen är helt inbyggd för obemannad körning som ökar effektiviteten ytterligare.
Kontroll
Kontrollpanelen, ergonomisk och extremt avancerad, använder en pekskärm på 10,4” och en helt och hållet anpassad programvara med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin, i Microsoft Windows®-miljön. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för profilens in- och utmatning.
Dubbla geringssågar Precision T2 E-HS Kontroll Emmegi
Dubbla geringssågar Precision T2 E-HS Inmatning och utmatning Emmegi
Inmatning och utmatning
Precision kan utrustas med en rullbana på det rörliga huvudet, för standardinmatning eller utmatning eller på det fasta huvudet för inmatning från vänster sida. Ett pneumatiskt anslag på det rörliga huvudet finns tillgängligt för att förenkla positioneringen av profilen i detta inmatningsläge.

Others Products