Dubbel geringsåg med fem styrda axlar för bearbetning av aluminium, PVC och lättare legeringar. Automatisk förflyttning av det rörliga munstycket och elektronisk styrning av samtliga vinklar från 45° (inre vinklar) till 15° (yttre vinklar), och med en precision där varje grad omfattar 270 olika lägen. Skärenheternas innovativa virtuella rotationsaxel är föremål för ett av maskinens patent. Rotationsaxeln ger systemet dess fasthet. Med hjälp av den kan man styra profilens placering och låsning med hög precision. Tack vare dessa egenskaper erhålls en precisionskapning som överträffar samtliga övriga maskiner i samma kategori. Därav följer namnet PRECISION, då precision är maskinens huvudsakliga egenskap. Alla axelrörelser sker på skenor och skidor med återcirkulerande kulskruvar. Det heltäckande och automatiska skyddet till skärytan, kontrollbordens design, samt eltavlan och den pneumatiska kontrollpanelen med tillträde framifrån är alla faktorer som gör maskinen till en avancerad modell även ur säkerhets- och ergonomisynpunkt. PRECISION T2 förfogar över 5 axlar med numerisk styrning med mycket hög precision för det rörliga munstyckets placering, de två skärenheternas lutning och sågbladens frammatning under skärfasen. Under placeringen används en helmagnetisk remsa som är i stånd att memorera placeringen och således undvika momenten för att axlarnas referenspunkter. Den numeriska styrningen av alla förflyttningar gör så att samtliga moment kan styras från en mycket avancerad kontrollpanel med pekskärm, och inklusive sågbladens slaglängd vid utgång. För att uppnå högsta möjliga produktivitet förutser versionen HS High Speed en användning av en axel X med en högre hastighet och samtliga nödvändiga skydd för en automatisk bearbetning, och även för en obemannad sådan

För att uppnå högsta möjliga produktivitet förutser versionen HS High Speed en användning av en axel X med en högre hastighet och samtliga nödvändiga skydd för en automatisk bearbetning, och även för en obemannad sådan.

Control

The ergonomic state-of- the-art control panel features a 10.4” touchscreen display and fully customised software and is packed with functions developed in the Microsoft Windows® environment specifically for this machine. The machining cycle can be optimised by creating cutting lists, thereby reducing scrap and cycle times for parts loading- unloading.

Dubbla geringssågar Precision T2 Control Emmegi

Others Products