Dubbel geringsåg med 5 styrda axlar för bearbetning av aluminium, PVC och lättare legeringar. Automatisk förflyttning av det rörliga munstycket och elektronisk styrning av samtliga vinklar från 22°30’ (inre vinklar) till 45° (yttre vinklar), och med en precision där varje grad omfattar 280 olika lägen. Knivbladen i widia på 600 mm kan avancera i två olika lägen. Standardmatningen optimerar skärdiagrammet i vertikal riktning för att kapa profiler som är över 450 mm höga. Det radiella läget, som är föremål för ett av patenten som medföljde denna maskin, utnyttjar ett mycket brett slag som går utöver det vertikala referensplanet och genererar ett stort diagram i horisontell riktning. Denna lösning tillåter kapning av profiler med en längd på upp till 240 mm vid 45°. Bladmatningen drivs av ett par NC-axlar för att säkerställa optimal justering av bladets hastighet och utmatningsslag. Alla axlarnas rörelser sker på gejdrar och återcirkulerande slidrullarna. Det heltäckande och automatiska skyddet till skärytan, kontrollbordens design, samt eltavlan och den pneumatiska kontrollpanelen med tillträde framifrån är alla faktorer som gör maskinen till en avancerad modell även ur säkerhets- och ergonomisynpunkt. PRECISION RS förfogar över 5 axlar med numerisk styrning med mycket hög precision för det rörliga munstyckets placering, de två skärenheternas lutning och sågbladens frammatning under skärfasen. Positioneringen använder en absolut magnetisk band som är i stånd att behålla ett register över positionering och undvika referensaxeln operationer. Den numeriska styrningen av alla förflyttningar gör så att samtliga moment kan styras från en mycket avancerad kontrollpanel med pekskärm, och inklusive sågbladens slaglängd vid utgång. Versionen HS (High Speed) förutser en användning av en axel X med en högre hastighet och samtliga nödvändiga skydd för att utföra en automatisk bearbetning, och även för en obemannad sådan. 

Control

The ergonomic state-of- the-art control panel features a 10.4” touchscreen display and fully customised software and is packed with functions developed in the Microsoft Windows® environment specifically for this machine. The machining cycle can be optimised by creating cutting lists, thereby reducing scrap and cycle times for parts loading- unloading.

Dubbla geringssågar Precision RS-HS Control Emmegi

Others Products