Dubbelsåg med 3 styrda axlar med automatisk rörelse av det rörliga huvudet och elektronisk styrning av samtliga vinklingar från 45° (invändiga) till 15° (utvändiga) med en noggrannhet på 280 lägen inom varje grad. Bladets frammatning styrs av ett par oljepneumatiska cylindrar. Skärenheternas innovativa virtuella rotationsaxel är föremål för ett av de patent som åtföljer denna maskin. Den ger absolut styvhet åt systemet och gör det möjligt att hantera arbetsstyckets positionering och fastspänning med stor noggrannhet. Dessa egenskaper gör det möjligt att erhålla en högre skärnoggrannhet än med andra maskiner av samma kategori och genom maskinens namn PRECISION definieras att noggrannhet är dess huvudegenskap. Samtliga axelrörelser sker på glidskenor och glidblock med rullar. De automatiska skydden på arbetshuvudena, tryckknappspanelernas utformning och den främre luckan för åtkomst till el- och tryckluftsskåpen gör den till en avancerad modell även ur säkerhetssynpunkt och med tanke på bekvämligheten.

Control

The ergonomic state-of- the-art control panel features a 10.4” touchscreen display and fully customised software and is packed with functions developed in the Microsoft Windows® environment specifically for this machine. The machining cycle can be optimised by creating cutting lists, thereby reducing scrap and cycle times for parts loading- unloading.

Dubbla geringssågar Precision TS2 Control Emmegi

Others Products