Arbetsbord designat för montering av fönsterbågar med glasruta med tippbart arbetsbord från 0° (horisontellt) till 85°. Den sänkbara rullbanan är inställbar i höjdled (från 170 till 460 mm) oberoende av arbetsbordet. Arbetsbordet är inställbart från 895 till 965 mm och stödfötterna är försedda med hål för fastsättningen i golvet. Det är försett med ett korsstycke i mitten för lyftningen och positioneringen av glasrutan.

Others Products