Modulbord med stora mått, avsett för montering och förflyttning av fasadelementen. Montagebordet är försett med två rullbanor som är belagda med en mantel i mjuk PVC. Avståndet mellan de två banorna kan regleras beroende på karmens vidd. Ett pneumatiskt drivet system tillåter att låsa rullarna under arbetsfaserna.

Others Products